Het rapier

Het rapier behoort tot de blanke wapens en is vrij sierlijk van vorm. Het wapen deed voor het eerst zijn intrede aan het begin van de 16de eeuw en werd vooral door rijkere burgers gedragen en gebruikt. Het rapier werd vaak gekozen als wapen om mee te duelleren. Naast zijn rol in het duel was het rapier ook geschikt als wapen voor zelfverdediging tegen rovers.

Het uiterlijk van het rapier

Een rapier was een wapen dat sterk aan de mode onderhevig was. De rijkere klasse zag het wapen niet alleen als gebruiksvoorwerp maar ook als een sierornament dat op de kleding gedragen kon worden. Het lemmet van het rapier wordt ook wel de kling genoemd.

Deze kling was verhoudingsgewijs heel lang en smal. De kling van het rapier bezat twee snijkanten en liep uit in een scherpe punt. Omdat de kling zo lang en dun is en daarnaast geheel recht van vorm diende het meer als en steekwapen dan als een houw wapen.

De stootplaat, die onder de kling is geplaatst, werd vaak van veel verschillende versieringen voorzien. Deze stootplaten waren te samen met de handvaten de enige gedeelten die boven de schede, waarin het rapier werd gedragen, uitstaken.

Verschillende benamingen werden voor de stootplaten gehanteerd. Zo had je de Duitse Pappenheimer, de Spaanse Bell guard en werden er verschillende typen Wire hilt uitgebracht door verschillende landen.

De Wire hilt is een stootplaat die voorzien werd van allerhande draden en krullen. Onder de stootplaat was het handvat van de rapier geplaatst. De rapier werd met één hand gehanteerd in de strijd en dat kon ook want dit blanke wapen was erg licht van gewicht.

De rapier wordt vervangen

Het rapier was, zoals eerder vermeld, echt een sierwapen. Het kon wel worden gebruikt in het duel maar als militair wapen was het eigenlijk niet geschikt. Het rapier werd steeds verder verfijnd en dat leidde tot de ontwikkeling van het degen.

Het degen was net zoals het rapier een wapen voor de burgerij. Beide wapens deden hun intrede in de wapensport. Hiervoor werd in veel gevallen een speciale versie gebruikt namelijk het floret. De naam floret is afgeleid van het bloem-vormig bolletje dat op de punt van het wapen is geplaatst om blessures te voorkomen. De floret werd nooit als een officieel gevechtswapen ingevoerd.

Zowel het rapier als het degen raakten langzamerhand steeds minder populair bij de bevolking. Tegen het einde van de 18de eeuw deed een nieuw wapen zijn intrede namelijk het sabel. Het sabel werd door een veel breder publiek gebruikt.

Ook bij militaire eenheden werd het sabel een geliefd wapen. Het rapier en het degen verdwenen beide van het strijdtoneel en werden vrijwel alleen gehanteerd in de sportwereld.