Militaire Rangen

Militaire organisaties hebben een autocratische leidersstructuur. Dit houdt in dat een ondergeschikte moet gehoorzamen aan zijn meerdere. Om duidelijk te maken wie de leidinggevenden en de verantwoordelijken zijn in een militaire organisatie worden rangonderscheidingstekens gehanteerd.

Rangen zijn aanduidingen van verschillende leidinggevende niveaus in de commandostructuur van een militaire organisatie. De Romeinen zijn met de invoering rangtekens begonnen. Hierdoor wisten ze een overzichtelijke organisatiestructuur te creëren in hun legers.

De invoering van rangen zorgde voor meer afstand tussen de officieren en de rest van het militaire personeel. Leidinggevenden van legers konden van legioen verwisselen en de soldaten wisten meteen op basis van de rangtekens wie hun nieuwe leider was.

Het Nederlandse leger en de legers van andere landen maakten later ook gebruik van deze efficiënte tekens waardoor ook deze landen een professionelere strijdmacht kregen. De rangen die strijdmachten hanteren verschillen onderling zowel in naam als in uitvoering van de functie die bij de rang hoort.

Ook de wijze waarop een rang kan worden “verdiend” kan tussen landen en legers onderling sterk verschillen.