President Nixon

Andere aanpak door president Nixon

Nixon zette de oorlog in Vietnam door maar koos voor een andere methode dan zijn voorgangers hadden gedaan. Waarom zouden Amerikaanse soldaten hun leven moeten opofferen voor een ander land als er ook binnenlandse strijders konden worden opgeleid?

Dit was een belangrijke vraag en men probeerde deze in de praktijk te beantwoorden. Zuid-Vietnamesen werden door de Amerikanen opgeleid om het tegen de communistische Vietcong op te nemen. Zo kon Amerika kosten en levens besparen van hun eigen troepen.

De luchtmacht van Amerika moest de opgeleide strijders ondersteunen doormiddel van verkenning en bombardementen. Dit systeem bleek effectiever als de vorige oorlogsystemen. Langzamerhand konden Amerikaanse troepen worden teruggetrokken.

Op 8 juni 1969 werden zo 25.000 Amerikaanse soldaten terug naar huis gestuurd en daar bleef het niet bij. De totale troepensterkte van Amerika werd rond september 1969 met ongeveer 60.000 ingekrompen en eind 1970 waren er nog ‘slechts’ 280.000 Amerikaanse soldaten in Vietnam en eind december 1971 werden dat 140.000.