Rangen en standen bij de Nederlandse Marine

Hieronder worden de rangen en standen van de Nederlandse marine beschreven. Ook de rangen van de Nederlandse mariniers komen aan bod.

Manschappen bij de marine

 • 1: Matroos.
 • 2: Matroos der 2de klasse. Mariniers: Marinier 2e klasse.
 • 3: Matroos der 1ste klasse. Mariniers: Marinier 1e klasse.

Onderofficieren bij de marine

 • 4: Korporaal / kwartiermeester.
 • 5: Sergeant/ Bootsman. Mariniers: Sergeant der Mariniers.
 • 6: Sergeant-majoor / Schipper. Mariniers: Sergeant-majoor der Mariniers.
 • 7: Adjudant-onderofficier/ Opperschipper. Mariniers: Adjudant der Mariniers.

Officieren bij de marine

 • 8: Luitenant ter zee der 3de klasse. Mariniers: 2e Luitenant der Mariniers.
 • 9: Luitenant ter zee der 2de klasse, jongste categorie. Mariniers: 1ste Luitenant de Mariniers.
 • 10: Luitenant ter zee der 2de klasse, oudste categorie. Mariniers: Kapitein der Mariniers.
 • 11: Luitenant ter zee der 1ste klasse. Mariniers: Majoor der Mariniers.
 • 12: Kapitein-luitenant ter zee. Mariniers: Luitenant-kolonel der Mariniers
 • 13: Kapitein ter zee. Mariniers: Kolonel der Mariniers.
 • 14: Commandeur. Mariniers: Brigadegeneraal der Mariniers
 • 15: Schout-bij-nacht. Mariniers: Generaal-majoor der Mariniers.
 • 16: Luitenant-generaal. Mariniers: Generaal der Mariniers.
 • 17: Vice-admiraal. Mariniers: Luitenant-Generaal der Mariniers
 • 18: Luitenant Admiraal. Mariniers: Generaal der Mariniers
 • 19: Admiraal: Mariniers: geen functie in deze klasse beschikbaar