Amerikaanse Burgeroorlog

De Amerikaanse burgeroorlog vond plaats in de negentiende eeuw tussen 1861 en 1865. De oorzaak van deze oorlog was het hemelsbrede verschil tussen de Noordelijke industriële staten en de Zuidelijke agrarische staten, de Zuidelijke staten waren deze verschillen moe en als eerste scheidde South-Carolina zich op 20 december af van de Unie, gevolgd door Alabama, Mississippi, Georgia en Florida.

De staten die zich afgescheiden hadden van de Unie, verenigden zichzelf op 7 februari in een andere unie, De geconfedereerde staten van Amerika. (Confederate States of America) stelden hun eigen grondwet op en vestigden een tijdelijke hoofdstad in Montgomery, Alabama en kozen Jefferson Davis als president.

Op 4 maart legde Abraham Lincoln de eed af als president van de Verenigde Staten en in zijn inaugurele rede verwierp hij de afscheidingen en riep de afvallige staten op om terug te keren en de “banden van Unie te herstellen”. In South-Carolina ging men echter over tot de belegering van Fort Sumter en op 12 april werd daar het eerste schot afgevuurd in de Oorlog tussen de staten. In de daaropvolgende dagen voegden Virginia, Arkansas en North-Carolina zich bij de nieuw Geconfedereerde Staten.

Er wordt flink gediscussieerd over de aanleiding van deze oorlog maar het is er verschillende oorzaken waren, in eerste instantie ging het niet om de afschaffing van de slavernij, maar ging het in hoofdzaak om economische belangen.

Als je de zaken bekijkt in zijn historische context en je gaat het Noorden met het zuiden vergelijken kan je gerust zeggen dat de Slaven in het Zuiden en het werkvolk in het Noorden beiden even slecht behandeld werden, akkoord de werklieden in het Noorden waren vrij, doch hun levensstijl verschilden in niets van de zuidelijke slaven.

De meeste slaven werden “goed” behandelt om de simpele reden dat een gehavende slaaf niet goed kan werken, en er waren natuurlijk uitzonderingen.

Abraham Lincoln kondigde zijn emancipatie proclamatie voor de bevrijding van de slaven eerst af in 1863, dit omdat de Engelsen en de Fransen zich wilden bemoeien met de oorlog ten gunste van het Zuiden en deze proclamatie de Engelse en Franse burgers zouden laten kiezen voor het Noorden.

Aanleiding
De directe aanleiding voor de Amerikaanse Burgeroorlog was de verkiezing in 1860 van Abraham Lincoln tot President want het Zuiden vond Lincoln een gevaarlijk radicaal.