Het gevolg van de oorlog

Het gevolg van de tweede Israëlisch-Arabische oorlog

De Fransen, Britten en Israëlieten moesten zich terugtrekken en het Suezkanaal bleef in Egyptische handen. De Egyptische leider Nasser boekte door deze situatie een enorme prestigewinst.

De Fransen, Britten en Israëlieten werden op hun nummer gezet en moesten zich gedeisd houden in het Midden-Oosten. Er werd een VN-vredesmacht geplaatst op het Egyptische gebied.

Hierdoor kon wel internationaal toezicht worden gehouden op de activiteiten van de Egyptenaren. Egypte mocht dus geen gebied meer in beslag nemen. De Israëlieten hadden dus een soort bufferzone waardoor ze relatief veilig waren voor aanvallen vanuit Egypte.

Tot slot

De tweede Israëlisch-Arabische oorlog was een openlijke escalatie van het Midden-Oosten conflict. Het Oost-West conflict, dat ook wel de Koude Oorlog wordt genoemd, oefende ook haar invloed uit op de uitkomst van deze Israëlisch-Arabische oorlog. Uiteindelijk kreeg Egypte haar zin en kwam dit land in bezit van het Suezkanaal.

De Fransen en Britten waren dit belangrijke kanaal tijdens deze oorlog kwijtgeraakt en zagen hun invloed in het Midden-Oosten langzaam verdwijnen. De situatie in het Midden-Oosten werd na de tweede Israëlisch-Arabische oorlog alleen maar complexer.

Bron:
Ulrich, H., e.a., Geschiedenis van gisteren, 1993, vijfde druk, Malmberg, Den Bosch