Belangrijke veldslagen

Er werden in 1574 enkele grote veldslagen geleverd tussen de protestanten en de Spanjaarden. Leiden werd eind 1573 aangevallen door de Spanjaarden en hun beleg duurde voort in 1574. De protestantse legers van Willem van Oranje veroverden het katholieke Middelburg op 9 februari 1574.

Er vond een vlootgevecht plaats op de Oosterschelde. Deze zeeslag werd door de geuzen gewonnen. Op 14 april 1574 vond er nog een belangrijke slag plaats bij het dorpje Mook dat aan de maas ligt. Deze slag wordt ook wel de slag op de Mokerheide genoemd.

De slag werd gevoerd door de protestanten die onder Lodewijk van Nassau en Hendrik van Nassau vochten en werd gevoerd tegen de Spaanse katholieke troepen die onder Sancho de Avila vochten. De protestanten werden verpletterend verslagen. Zij verloren 3000 man en de Spanjaarden slechts 150.

De oorzaak van dit grote verlies lag in het feit dat de troepen van Lodewijk uit huurlingen bestonden die deserteerden omdat ze reeds lang geen geld hadden ontvangen. Lodewijk van Nassau en Hendrik van Nassau stierven tijdens deze veldslag.

Ondertussen belegerden de Spaanse troepen Leiden. De prins van Oranje besloot daarom een oude vertrouwde methode toe te passen en beval de dijken door te steken. Op 3 oktober 1574 werd het beleg door de Spanjaarden opgeheven en was de dreiging voor Leiden weg.

De geuzen werden gezien als overwinnaars en werden als helden deze stad binnengehaald. Ze namen voedsel mee voor de inwoners uit Leiden en even heerste er vreugde tijdens deze oorlog.