Terrorisme

Terrorisme is vanaf de 60er jaren van de twintigste eeuw een bekend fenomeen geworden. Regelmatig verschijnen er in het nieuws krantenkoppen met daarin een vermelding over aanslagen en nieuwe terreurnetwerken. Toen Bush in 2000 gekozen werd tot president van Amerika kreeg de wereld de term “War on Terror” te horen.

Er werd een totale oorlog verklaard door Amerika aan terroristen en landen die banden hadden met terrorisme. Hieruit volgde de oorlog tegen de Taliban in Afghanistan en de oorlog tegen Saddam Hoessein in Irak.

Wat is terrorisme

Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht beschouwt terrorisme als een misdrijf met een terroristisch oogmerk. De definitie van een terroristisch oogmerk wordt gegeven in Artikel 83a:

“Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen”.

Doel van terrorisme

Het doel van terrorisme is het ontwrichten van de maatschappij en de politieke stabiliteit door het zaaien van angst en haat in de samenleving. Hiervoor wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van geweld dat zich zowel tegen onschuldige burgers kan richtten als tegen vertegenwoordigers van de gehate overheid.