6 daagse oorlog

De 6 daagse oorlog was een oorlog die zich in 1967 in het Midden-Oosten afspeelde. Israël vocht tijdens deze oorlog tegen de Arabische landen: Egypte, Jordanië en Syrië. Deze Arabische landen kregen hulp van Irak, Koeweit, Saoedi-Arabië, Soedan en Algerije. Israël had tijdens deze korte oorlog dus vele vijanden. Toch duurde de oorlog slechts 132 uur en 30 minuten.

De oorlog werd op twee grote fronten uitgevochten. Deze fronten waren het Egyptische front, waar vier dagen werd gevochten en het Jordaanse front, waar 3 dagen werd gevochten. Op deze beide fronten duurde de oorlog dus minder dan 6 dagen. De oorlog tussen Israël en Syrië nam echter wel de volle 6 dagen in beslag. De gevolgen van de 6 daagse oorlog waren groot. De Arabische landen kregen een vernederende nederlaag te verwerken. De legers van de Arabische landen waren vrij snel uitgeput en gaven de oorlog tegen Israël op om twee belangrijke redenen. Deze redenen worden in de onderstaande alinea behandeld.

Zes daagse oorlog
Zes daagse oorlog

Redenen voor het beëindigen van de 6 daagse oorlog
1.
 De Arabieren verloren gebieden aan Israël waar betrekkelijk weinig inwoners aanwezig waren, zoals de Sinaï-woestijn voor Egypte en Golan Hoogten voor Syrië. Enkele gebieden die de Arabieren hadden verloren aan Israël waren eerder door de Arabische landen zelf bezet. Dit was het geval met de Gazastrook die eerder door Egypte was bezet en de Westelijke Jordaanoever die eerder door Jordanië bezet was. De Arabische landen hadden dus wel gebied verloren maar de “schade” was nog relatief beperkt. Nu konden ze nog met relatief weinig kleerscheuren de oorlog beëindigen.

2. Een andere belangrijke reden voor de beëindiging van de 6 daagse oorlog was de bedreiging van de hoofdsteden van de drie Arabische landen. De Israëlische troepen waren minder dan 100 km van Caïro verwijderd en minder dan 50 km van Damascus en Amman. De drie hoofdsteden liepen dus gevaar om bestookt te worden door Israel. De ramp zou dan voor de Arabische landen niet meer te overzien zijn. Het beëindigen van de 6 daagse oorlog moest dus volgens de Arabieren zo snel mogelijk gebeuren.

Om deze twee belangrijke redenen werd de oorlog tussen Israël en de Arabische landen gestaakt.

Tot slot
De gevolgen van de 6 daagse oorlog zijn ook nu nog te merken. Israël weet dat er verscheidene buurlanden zijn die Israël zouden kunnen aanvallen of een aanval van een ander land zouden ondersteunen. De politieke betrekkingen zijn erg complex geworden in het Midden-Oosten en deze vormen het ideale klimaat voor terroristische acties. Om deze redenen heeft Israël verhoudingsgewijs een groot leger. De geschiedenis leert dat dit leger niet geheel overbodig is.