Augustus en zijn Keizerschap

Augustus is de eerste in de rij van keizers Na Julius Caesar. Hij had op zijn 18de een prive-leger en had dus heel wat macht. In 36 V.Chr. verklaart de senaat Augustus onaantastbaar. Pompeius wordt verslagen en dat geeft lucht zodat hij naar Dalmatia kan gaan waar de inwoners een bondgenootschap met de vijand hadden gesloten.

In 31 V.Chr werd het oorlog tussen Egypte en het Romeinse rijk. Dit doordat Marcus Antonius delen overdroeg aan Cleopatra de koningin van Egypte. Augustus noemde Cleopatra de koningin der koninginnen en haar man de koning der koningen.

Omdat Italië een hekel had aan het woordje koning schoot deze benaming in het verkeerde keelgat van Italiaanse Marcus Antonius. Marcus Antonius en Augustus, die beiden Italianen waren, raakten opnieuw een oorlog.

Augustus verslaat Marcus Antonius en Cleopatra

Marcus Antonius werd bijgestaan door het Egyptische leger van Cleopatra. Bij het plaatsje Hellas ontstond een grote zeeslag en versloeg Augustus de vloot van Cleopatra. Antonius pleegde zelfmoord op zee en Cleopatra die eerder het slaggebied verliet vluchtte naar Egypte waar ze net zoals Antonius zelfmoord pleegde.

Dit deed ze wel op een andere manier namelijk doormiddel van een giftige slangenbeet. Augustus stormde met zijn vloot door naar Alexandrië waar hij het zoontje van Cleopatra en Julius Caesar laat vermoorden. De andere kinderen van Cleopatra neemt hij mee naar huis.

Augustus investeert in het Romeinse rijk

In 27 V.Chr wordt Augustus als verhevene verklaard Door de senaat. Dit is in hun nadeel omdat Hij inspraak kreeg in de volgende dingen: alle legioenen, de opperpriester en hij kon als eerste zijn eigen mening geven in de senaat. Augustus heeft net zoals Hitler veel wegen aangelegd in zijn rijk.

Keizer Augustus wilde geen onrust en rellen in zijn rijk en zijn wegen hielpen hem om deze ongewenste voorvallen te voorkomen. Doormiddel van zijn wegen kon de troepen van Augustus namelijk sneller oprukken naar gebieden waar onrust heerste of de kop op stak. Augustus beschermde de Romeinse handelsvloot tegen piraterij. Hij wilde een rijk waar evenwicht was en een grote economische en culturele ontwikkeling.

Res gestae divi Augusti

Res gestae divi Augusti betekend in het Nederlands: de daden van de Goddelijke Augustus en is een lijst met de daden die Augustus heeft gedaan. Het bevat een kort overzicht van zijn bewind op maatschappelijke, militaire en politieke gebieden. Hij had zoals wel meer Autobiografieën veel “onprettige” dingen verzwegen.

Augustus had in zijn verslagen verteld dat hij heel Germania had veroverd tot aan de Elbe en dat hij de volkeren door middel van vriendschapsverdragen heeft verbonden aan het Romeinse rijk.

Augustus had niets gezegd over het verlies en de ondergang van Varus, die bij de Tautenburgerwoud 3 legioenen naar de andere wereld had geholpen in zijn strijd tegen de Germanen. Augustus had met zijn autobiografische stuk een zeer hoge lat gelegd voor de volgende Caesar. Dit was Tiberius.