Nederland wordt een republiek

Maurits was de opvolger van Willem van Oranje en werd na het vertrek van Leicester de belangrijkste leider van de Nederlandse protestanten. Zijn medestander was Johan van Oldenbarnevelt die de landsadvocaat was van Holland.

Samen besloten ze om een nieuwe koers te varen met Nederland. Er werd door hen niet langer aangestuurd op een vorstendom maar op een republiek.

De “Justificatie of Deductie” werd opgesteld en deze bepaalde dat de politieke macht in Nederland bij de Staten-Generaal zou komen te liggen. Hiermee werd Nederland een Republiek.

Er werden geen pogingen meer ondernomen om een protestantse vorst aan te stellen. Prins Maurits was dan wel van adellijke afkomst maar dat maakte voor de uitvoering van zijn gezag formeel niets meer uit.