Wapens

Dit is de wapenrubriek van militair.net. Hierin worden verschillende documenten weergegeven die zich richten op de belangrijkste “gereedschappen” die militairen hebben. Zowel oude als nieuwe wapens uit verschillende landen komen aan bod.

We proberen om een zo groot mogelijke wapen bibliotheek op te bouwen. Hierin wordt de technische kant van wapens belicht als ook de geschiedkundige kant.