Trajanus en zijn keizerschap

Trajanus was net zoals de vorige keizer Nerva een gelieft heerser. Dit was hij niet alleen bij het leger maar ook bij volk. Hij ging verder met de bloei van het land waar Nerva was opgehouden.

Trajanus stelde een soort zorgstelsel in voor arme kinderen en hij liet sommige gevangen vrij. Hij gaf aan het Romeinse volk sommige bezittingen terug die waren ingevorderd en hij kreeg voor zijn weldaden de erenaam optimus wat de beste betekent.

Trajanus zorgt voor groei en verovering

Trajanus krijgt oorlog in het jaar 110 met Parthen. Ze komen tot een besluit maar wanneer de Pathen een koning op de troon zet schiet dat Trajanus in zijn verkeerde keelgat en hij verslaat de Pathen in het gebied. Hij zette de nieuwe koning af en veroverd Armenië die overigens altijd al een twistappel was geweest als provincie van het Romeinse rijk.

Trajanus stoomt door tegen de Pathen en verovert Mezopetamië. Hij trekt Khuzestan binnen en het Romeinse rijk zou nooit zo ver oostelijk rijken. Onder het bewind van Trajanus bloeide het Romeinse rijk.

Dit is de eerste keer sinds Augustus dat het Romeinse rijk zo ver werd uitgebreid. Hij wordt door sommigen gezien als de grootste Romeinse keizer omdat het Romeinse rijk nooit zo groot is geweest als onder het bewind van Trajanus. Hij sterft in het jaar 117 en Hadrianus werd zijn opvolger.