Marcus Aurelius en zijn keizerschap

Marcus Aurelius was een rechtvaardig heerser. Hij was de laatste van de adoptiekeizers. Hadrianus wilde dat keizer Puis zijn toekomstige opvolger Marcus zou adopteren net zoals Lucius Verus die zoon was van Lucius Aelius. Lucius Aulius Verus was de kroonprins onder Hadrianus.

Toen Puis stierf werden dus zijn twee adoptiekinderen keizer. Zowel Marcus Aurelius als Lucius Aulius Verus kwamen om de keizerlijke troon. In onderstaande tekst wordt voornamelijk ingegaan op het “gedeelde keizerschap” van Marcus Aurelius. Het gedeelde keizerschap van Lucius Aulius Verus wordt in een ander hoofdstuk nader besproken.

Marcus Aurelius als keizer

Marcus was een wijs man die veel bezig was met filosofie. Deze man werd dan ook als filosoof gezien en kreeg de naam Augustus. Hij regeerde samen met Lucius Verus die de zoon was van Lucius Aulius Verus. Hierdoor kwam er onrust en vertrok Verus oostelijker.

Puis die nooit uit Italië was geweest toen hij regeerde zei dat Marcus Aurelius zijn opvolger moest zijn. Nadat Puis was overleden Werd Marcus Aurelius dat en gelijk benoemde hij Verus als medekeizer.

Een paar jaar later kwam Verus met zijn manschappen terug. Deze manschappen namen de pestepidemie mee en een groot deel van zijn rijk werd door deze epidemie uitgedund. Overal kwamen de vijanden in actie en sommigen staken de Alpen over.

Verus versloeg ze met zijn leger en drong ze terug tot over de alpen. Hij wordt ernstig ziek onderweg en sterft. Hij wordt gezien als één van de 5 “goede” keizers. Deze goede keizers zijn: Puis, Hadrianus, Nerva en Trajanus.

Het einde van het keizerschap van Marcus

Later breekt er oorlog uit in Germanië. Daardoor wordt Marcus Aurelius 8 jaar verhinderd om naar Rome terug te keren. Zijn zoon Commodus en hij krijgen de titel Germanicus.

Zijn vrouw wilde voorkomen dat Commodus ging regeren toen Marcus ernstig ziek werd. Hij werd beter en hij zag niet dat zijn zoon niet zou kunnen regeren. Dit is dan waarschijnlijk zijn grootste fout geweest in de tijd dat hij regeerde.