Bernard Law Montgomery

Bernard Law Montgomery
Bernard Law Montgomery

Montgomery was geboren op 17 november 1887. Montgomery was een ijdel man en was erg gebrand op het halen van grote (militaire) prestaties. Hij werd een bekende Britse veldmaarschalk in de tweede wereldoorlog.

Tijdens deze oorlog wilde hij de grootste Britse veldmaarschalk aller tijden worden. Hij had in dit streven echter veel concurrentie van andere generaals zowel aan de geallieerde zijde als aan de zijde van de vijand.

Veldslagen in de tweede wereldoorlog: El Alamein

Zijn belangrijkste strijd leverde Montgomery tegen het Afrika-korps, dat geleid werd door de populaire Duitse generaal Erwin Rommel. Deze strijd vond plaats bij de Noord-Afrikaanse plaats El Alamein. Hier wist Montgomery de troepen van Rommel te verslaan.

In de 12 dagen durende tankveldslag rond El Alamein verloren de Duitsers 59.000 man. Aan de Britse zijde waren er 13.000 man verloren gegaan. Dit was een grote victorie voor de geallieerden. Vanaf dat moment behaalden de Britten nog vele overwinningen in Afrika.

Veldslagen in de tweede wereldoorlog: Market Garden

Tijdens de geallieerde invasie in Frankrijk speelde Montgomery ook een belangrijke rol. In september 1944 ontwikkelde hij en leidde hij het plan van de operatie Market Garden. Dit plan moest er voor zorgen dat Nederland snel zou worden bevrijd en dat het Duitse leger een gevoelige klap te verwerken kreeg.

Het plan strandde echter in Arnhem op desastreuze wijze. De paratroepen van de Britten (en de Polen) konden geen snelle aansluiting vinden met het Britse 30ste legerkorps te land. Hierdoor kwamen de paratroepen in de problemen. Door het falen van deze operatie duurde de tweede wereldoorlog een half jaar langer dan wanneer deze veldslag geslaagd was.

Montgomery na de tweede wereldoorlog

Na de tweede wereldoorlog werd Montgomery in 1947 in de adelstand verheven als viscount Montgomery of Alamein. Dit eerbetoon ontving hij wegens zijn verdienste in Noord-Afrika. Montgomery werd dus een zeer bekende Britse veldmaarschalk, maar was hij de bekendste Britse veldmaarschalk in de geschiedenis geworden?

Na de tweede wereldoorlog bekleedde Montgomery verschillende militaire functies. In 1958 werd hij de bevelhebber van de West-Europese Unie en NAVO oppercommandant. Montgomery overleed op 24 maart 1976 op 88 jarige leeftijd.