Militair Gezag MG 1943- 1946

Ten tijde van de tweede wereldoorlog werd door de Nederlandse overheid een bepaalde instantie in het leven geroepen die voor orde moest zorgen wanneer Nederland zou worden bevrijd. Dit was geen gemakkelijke taak.

Oprichting van het Militair Gezag

In januari 1943 werd deze instantie in Londen opgericht door jhr. O.C.A. van Lidth en Jeude. Majoor Krulls was aangesteld als leider van het MG. Hij had de taak om samen met andere leden mensen aan te stellen voor belangrijke functies in de tijdelijke regering die moest worden gevormd in het bezette gebied.

Toen Maastricht werd bevrijd op 14 september 1944 kreeg het MG verschillende taken om de orde te regelen in de bevrijde gebieden. De meeste mensen die daarvoor werden aangetrokken kwamen uit de burgermaatschappij. Omdat het MG een militaire instantie was werden de deelnemers verplicht om een uniform te dragen.

Tussen het Militair gezag en de Binnenlandse Strijdkrachten onder Prins Bernhard ontstonden verschillende conflicten. Vaak was het moeilijk te bepalen wie nou in werkelijkheid verantwoordelijk was voor bepaalde taken.

Daarnaast was de samenwerking met de regering in Londen vaak een moeilijk punt. Verschillende verzetsorganisaties hadden overigens problemen met bepaalde mensen die werden aangesteld binnen het MG. Er waren namelijk personen aangesteld die ten tijde van de bezetting hadden samengewerkt met de Duitsers. Het illegale blad ‘Trouw’ liet in een artikel duidelijk merken dat ze het hier niet mee eens waren.

Opheffing van het Militair gezag

Het Militair Gezag was als instantie actief in de periode van de bevrijding van Maastricht op 14 september 1944 tot en met 4 maart 1946. Toen werd de instantie opgeheven. Over het algemeen wordt het MG toch als een goede instantie gezien die met name door de omstandigheden haar taak niet altijd even goed heeft kunnen uitvoeren.

Bron: Instituut voor Nederlandse geschiedenis