Tiberius en zijn keizerschap

Tiberius kreeg de macht nadat Augustus was gestorven. Hij hield machtslijnen aan die iets minder geliefd waren bij de bevolking maar zijn regering was wel effectief. Hij had door zijn autoritaire optreden last van een Republikeinse oppositie die hem nauwlettend in de gaten hield. Een aantal mannen speelden een belangrijke rol in de regeringsperiode van Tiberius. Deze personen worden hieronder besproken.

Lucius Aelius Seianus

Tiberius gaf de pretorianen (zijn garde) en Lucius Aelius Seianus veel ruimte. Deze Lucius had vele plannen. Hij vergiftigde zijn zoon Drusus Lulius Caesar. Naast deze moord probeerde Lucius ruzie te ontwikkelen tussen Tiberius en de familie van Germanicus.

Germanicus

Germanicus was Romeins veldheer in het Julisch-claudische huis. Germanicus was de zoon van Nero en zijn grootoom was Augustus. Hij was bijzonder populair in de politiek en had veel verstand op militaire gronden. Door hem kwam er vooral orde in het gebied in Germania na de slag bij Teutoburgerwoud.

Seianu

Seianu was de prefect van de Pretorianen garde onder het bewind van Tiberius. Hij was in de tijd tussen het jaar 23 en het jaar 31 een belangrijke adviseur van keizer Tiberius en daardoor was hij een zeer machtige persoon in die tijd. Hij vermoorde iedereen die hem in de weg stond.

De zoon van Tiberius genaamd Drusus is door hem in het jaar 23 vermoord. Hij werd vergiftigd door zijn eigen vrouw in opdracht van Seianus. De vrouw van Germanicus moest dood. Zei werd als staatsvijand verklaard en werd verbannen. Hij wilde trouwen met de dochter van Livilla. En op die manier was hij weer een stapje dichterbij bij het afstoten van Tiberius zijn troon.

Tiberius komt achter de plannen van Seianus

In de tijd dat Tiberius achter de plannen van Seianus kwam gaf hij de macht aan Naevius Sertorius Macro. Ondertussen probeerde hij Seianus op te sporen en te laten arresteren. Korte tijd daarna werd Seianus gevangen genomen in de senaat-zaal en werd hij op 18 oktober in het jaar 31 geëxecuteerd. Alle naaste familieleden en aanhangers van Seianus werden daarna ook vermoord. Ook de vrouw van Tiberius ontkwam niet aan de moordpartijen en vond de dood.

De dood van Tiberius

Over de dood van Tiberius zijn wat twijfels. Het eerste verhaal is dat hij vermoord is door Marco die commandant was van zijn Pretoriaanse garde. Doormiddel van een kussen zou hij hem in het gezicht hebben laten laten stikken. Het andere verhaal is dat hij aan een natuurlijke dood gestorven is. In het jaar 37 volgde Caligula keizer Tiberius op.