Blanke wapens

Blanke wapens is een term die wordt gebruikt voor een grote diversiteit aan houw en steekwapens. Blanke wapens behoren tot de oudste wapenen ter wereld. In de bronstijd (2000 tot 800 voor Christus) werd al begonnen met het vervaardigen van zwaarden en messen uit brons. Deze waren sterker dan de vuurstenen steekwapens die voor de bronstijd werden gebruikt.

Al spoedig zorgde brons er voor dat er sneller wapens konden worden geproduceerd. Ook werden er meer verschillende wapens ontwikkeld. Zo werd brons onder andere gebruikt in hellebaarden, speerpunten en pijlpunten. Door deze ontwikkelingen werd het arsenaal van de infanterist steeds verder uitgebreid.

Toen ongeveer 700 voor Christus de ijzertijd begon konden nog sterkere wapens worden gemaakt. IJzer is namelijk een veel sterker materiaal dan brons. Langzamerhand werden alle bronzen wapens vervangen door een ijzeren versie. Zo werden deze houw en steekwapens steeds verder ontwikkeld.

De blanke wapens hebben, ondanks hun vroege invoering op het strijdtoneel, nooit geheel ontbroken aan de uitrusting van militairen. Ook nu nog worden dolken, zakmessen, bajonetten en andere blanke wapens gebruikt. Sabels en zwaarden worden tegenwoordig in veel gevallen alleen tijdens ceremoniële plechtigheden gedragen.

Blanke wapens in een militaria verzameling

Veel verzamelaars van militaria zijn gefascineerd door oude militaire blanke wapens. Er zijn dan ook zeer veel verschillende militaire blanke wapens op verzamelaarsbeurzen te vinden. De meeste oude blanke wapens zijn voorzien van emblemen en traditionele voorstellingen. Dit is vooral het geval bij sabels en zwaarden.

Daarnaast zijn de schedes waarin deze wapens worden gedragen ook vaak voorzien van kleuren en tekens die refereren naar bepaalde militaire onderdelen. Ook dolken zijn vaak in een bepaalde vorm of hebben een heft in een bepaalde kleur. Denk bijvoorbeeld aan de bekende Gurka-dolk die voorzien is van een krom lemmet met een verbrede punt.

Blanke wapens en de Nederlandse Wapenwet

Blanke wapens vallen onder de Nederlandse Wapenwet. Veel steekwapens zoals bijvoorbeeld vlindermessen, valmessen en stiletto’s zijn door deze wet verboden.

Blanke wapens die binnen Categorie IV van deze wet vallen en over een lemmet beschikken die meer dan één snijkant hebben zoals degens, zwaarden, sabels en bajonetten mogen door meerderjarigen vrij voorhanden worden gehouden. Ze mogen niet gedragen worden in het openbaar volgens de informatie uit de Nederlandse Wapenwet die in werking is getreden vanaf 15-09-2002.

In België kan de wet en regelgeving met betrekking tot het bezit en het verhandelen van blanke wapens afwijken.