Oorlogsherinneringkruis

Oorlogsherinneringkruis
Oorlogsherinneringkruis

Ingesteld op 6 maart 1944 als gewijzigd ontwerp van het algemene krijgsverrichtingen kruis en uitgereikt aan:

 • Militairen, in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden. Tenminste voor 6 maanden. Vanaf 10 Mei 1940.
 • Nederlanders of Nederlandse onderdanen aan boord van Nederlandse koopvaardij- of vissersschepen onder Nederlands dan wel Geallieerd beheer. Voor tenminste 6 maanden vanaf 10 Mei 1940.
 • Nederlanders of Nederlandse onderdanen die deel uitmaakten van vliegtuigbemanningen van de Nederlandse burgerluchtvaart. Dit onder Nederlands of Geallieerd beheer. Voor tenminste 6 maanden vanaf 10 Mei 1940.

Op 10 Juni 1947 werd het ontwerp herzien. De voorzijde toont Hare Majesteit. Koningin Wilhelmina en de tekst: voor krijgsverrichtingen.

Op alle armen van het kruis staat de W. Het ovaal met afbeelding van Hr.Ms. Koningin Wilhelmina en is omgeven door eikenbladeren.
De achterzijde toont de tekst: Kon.- begeer voorschoten en F.S.INV. Dit staat voor de fabrikant en ontwerper Frans Smits.

Op 6 Januari 1948 werden de 9 gespen herzien in 12 nieuwe:

Voor algemene krijgsverrichtingen:

 • “KRIJG TER ZEE 1940-1945”
 • “OORLOGSVLUCHTEN 1940-1945”
 • “OORLOGSDIENST-KOOPVAARDIJ 1940-1945”
 • “OORLOGSDIENST-VISSERIJ 1940-1945”
 • “KRIJG TER LAND 1940-1945”

Voor bijzondere krijgsverrichtingen:

 • “NEDERLAND MEI 1940”
 • “NEDERLANDS-INDIE 1941-1942”
 • “JAVAZEE 1941-1942”
 • “MIDDELANDSE ZEE 1940-1945”
 • “ARNHEM – NIJMEGEN – WALCHEREN 1944”
 • “NORMANDIE 1944”
 • “OOST-AZIE – ZUID-PACIFIC 1943-1945”

De gesp is uitgevoerd in brons. Hij is 35 millimeter breed en 6 millimeter hoog. Men kon slechts 1 gesp voor algemene krijgsverrichtingen, of meerdere gespen voor bijzondere krijgsverrichtingen verkrijgen.

De gesp “Oorlogsvluchten 1940-1945” werd uitgereikt aan hen die daadwerkelijk tegen de vijand gestreden hebben. Aan boord van luchtvaartuigen en totaal tenminste zes maanden actieve dienst hebben verricht. Dit in een gebied waar oorlogsoperaties plaats vonden en of verricht konden worden.

De medaille is 4 centimeter breed. Het lint heeft 2 grote oranje banen en 3 kleinere groene banen.