Wilhelmus onbekend

afbeelding van P Geertsma

Het Nederlandse volkslied wordt steeds onbekender onder de jeugd en veel andere mensen in de Nederlandse samenleving. Dit is in mijn ogen een teleurstellende situatie.

Meestal worden tijdens officiele aangelegenheden het eerste en het zesde couplet gezongen. Deze zijn hieronder afgebeeld:

1
"Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd."

6
"Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt."

Het is wel jammer dat de huidige top 40 muziek nog bekender is dan ons aloude volkslied. Misschien moet er op scholen meer aandacht aan worden besteed...