Militair

afbeelding van P Geertsma

Een militair is een persoon die in dienst van de overheid de vrede en veiligheid van zijn of haar land en inwoners verdedigd tegen eventuele vijanden. Deze vijanden kunnen zowel van binnen de landsgrenzen komen als daarbuiten. Een militair wordt ook wel soldaat genoemd of krijgsman. Een militair is vaak gebonden aan rangen en standen waaraan gezien kan worden wat de ervaring is en welke verantwoordelijkheid hij of zij draagt. Een militair van tegenwoordig moet rekening houden met het feit dat hij of zij kan worden uitgezonden naar ‘verre streken’. Binnen de Nederlandse krijgsmacht hanteert men een diversiteitenbeleid waarmee ze een afspiegeling wil vormen van de multiculturele maatschappij.

Een militair kan binnen de Nederlandse krijgsmacht worden ingedeeld bij: de koninklijke luchtmacht, de koninklijke landmacht en de Nederlandse marine. Omdat in Nederland de dienstplicht is afgeschaft werkt men met beroepsmilitairen. Deze hebben bewust gekozen voor een functie in het Nederlandse leger. Door deze bewuste keuze zijn beroepsmilitairen vaak gemotiveerder dan dienstplichtsoldaten. De Nederlandse defensie wil de kwaliteit van haar militairen op een zo hoog mogelijk niveau hebben. Om dit te kunnen realiseren worden sollicitanten onderworpen aan een uitgebreide psychologische en lichamelijke keuring.

Wanneer de kandidaat eenmaal is goedgekeurd krijgt hij of zij binnen de Nederlandse defensie nog verschillende opleidingen zoals de AMO (Algemene Militaire Opleiding) om alle vaardigheden aan te leren die nodig zijn in de uitoefening van de belangrijke functie die wacht.