De blijde als eerste wapen voor biologische oorlogsvoering

afbeelding van P Geertsma

Een blijde is een wapen waarmee projectielen naar de vijand konden worden gelanceerd. Het is de voorloper van het kanon. Blijdes waren eigenlijk een soort katapulten waarmee stenen en andere zware objecten naar de vijand konden worden geschoten. Ook werden blijdes gebruikt om kadavers van dieren en lijken van mensen in een belegerde stad te schieten. Hierdoor konden mensen ziekten krijgen zoals de pest en dergelijke. De blijde was daarmee dus ook het eerste wapen waarmee biologische wapens cq projectielen werden afgevuurd.

Trebuchet of slingerarm

afbeelding van P Geertsma

De trebuchet was een wapen dat in de late middeleeuwen als een soort slingerarm of slingerblijde werd gebruikt om stenen en andere projectielen in de richting van de vijand te slingeren. Dit wapen was eigenlijk de opvolger van de lepelblijde die daarvoor als een soort slingerarm werd gebruikt. Het wapen bestond uit een grote arm met aan de ene kant een zwaar gewicht en aan de andere kant een soort net of zak waarin het projectiel kon worden neergelegd.

De ballista een wapen uit vervolgen tijden

afbeelding van P Geertsma

De ballista is een oud wapen dat lijkt op een soort kruisboog. Het wapen werd voor het eerst gebruikt in 400 voor Christus in Italië bij Syracuse. In grote lijnen werkt de ballista hetzelfde als een kruisboog. De naam ballista is afkomstig uit het Grieks. Het Griekse woord “balléin” wat "gooien” betekend. Met de ballista werden grote pijlen en stenen afgevuurd op militairen, steden en forten. De ‘armen’ van een ballista zijn gemaakt van buigzaam hout. Aan dit hout is een groot en stevig touw verbonden.

Een officier heeft een verantwoordelijke functie

afbeelding van P Geertsma

Een officier is een functie waarmee vaak leidinggevende militairen worden bedoeld. Eigenlijk is een officier gewoon een soort functionaris die leiding geeft aan een aantal ondergeschikten. In een organisatie waar officieren werken is er vaak sprake van rangen en standen. Ondergeschikten moeten daarom officieren gehoorzamen en hun bevelen opvolgen. De Nederlandse krijgsmacht heeft een speciaal opleidingsinstituut voor officieren. Dit is de Koninklijke Militaire Academie welke wordt afgekort met KMA.

Het rapier een sierwapen

afbeelding van P Geertsma

Het rapier is een slang en sierlijk wapen dat lijkt op een dun zwaard. Het heeft een scherpe punt en is vrij sierlijk van vorm. Omdat een rapier gebuikt wordt al een steek wapen behoort het tot de blanke wapens. Het wapen deed voor het eerst zijn intrede aan het begin van de 16de eeuw. Niet iedereen droeg een rapier. Het was namelijk naast een wapen ook een soort statussymbool. Om deze reden werd het rapier vooral door rijkere burgers gedragen en gebruikt.

Het sabel voor de cavalerie

afbeelding van P Geertsma

Een sabel is een bekend militair wapen en werd vroeger veel gebruikt door soldaten te paard of te wel de cavalerie. Het sabel was ongeveer een meter lang en werd gebruikt om zowel vijandelijke ruiters als de soldaten te voet uit te schakelen. Wanneer het wapen werd gedragen kwam het in een schede terecht. Door deze schede werd de soldaat die het wapen droeg niet verwond. Toen het paard steeds meer van het strijdtoneel begon te verdwijnen begon het sabel meer een ceremoniële functie te krijgen.

Floret is een sportwapen

afbeelding van P Geertsma

Het floret is tegenwoordig een wapen dat gebruikt wordt in de schermsport. Het is een vrij licht wapen om mee te vechten en lijkt veel op een degen. De naam "floret" komt uit Frankrijk. Het slaat op de bloemvormige verdikking op de punt van het wapen. Deze bloemvormige verdikking werd op het wapen gemonteerd om blessures in de sport te voorkomen. Het floret is dus geen militair wapen maar wordt tegenwoordig enkel en alleen nog gebruikt om in de schermsport met elkaar krachten te meten.

Dolk als wapen

afbeelding van P Geertsma

Een dolk is een steekwapen of blankwapen. De dolk is een vrij oud wapen dat terug gaat naar de steentijd. In die tijd werden al dolken gemaakt van vuursteen of van botten. Een dolk heeft een tweesnijdend lemmet en kan daardoor goed als steekwapen worden gebruikt. Een dolk loopt aan het einde van het lemmet precies in een punt. Door deze vormgevind is het wapen dus symmetrisch. Een dolk behoord tegenwoordig eigenlijk niet meer tot de uitrusting van moderne legers.

Boksbeugel is verboden

afbeelding van P Geertsma

Een boksbeugel is wapen dat verboden is in Nederland en België. Het is een klein wapen wat bestaat uit vier ringen die aan elkaar zijn bevestigd. Door deze ringen worden de vingers gestoken van degene die het wapen hanteert. De ringen beschermen de hand en zorgen er voor dat de tegenstander extra hard kan worden geraakt. Vaak worden op de ringen ook nog punten gemaakt zodat het wapen naast een ernstige breuk of kneuzing ook nog een snijwond kan achterlaten. In sommige Europese landen macht het wapen echter wel worden gedragen.

Ploertendoder

afbeelding van P Geertsma

Een ploertendoder is een wapen die bestaat uit een vrij lange stok met op het uiteinde een rubberen of metalen knop. Meestal is de ploertendoder flexibel waardoor je er een hele snelle zwaai mee kan maken zodat de vijand hard en effectief kan worden geraakt. De ploertendoder is een gevaarlijk wapen en kan tegenstanders ernstig beschadigen. Wanneer met een ploertendoder een harde klap tegen iemand zijn hoofd wordt gegeven is het wapen zelfs dodelijk. In Nederland mag je dit wapen niet bezitten of gebruiken.

Inhoud syndiceren