Oorlog in Afghanistan en de Nederlandse soldaten

afbeelding van P Geertsma

Na de aanslagen op het Worldtradecentre wilde de Amerikaanse regering wraak en starte de oorlog tegen het terrorisme. Deze werd gevoerd tegen de Taliban en haar medestanders en vond plaats in oktober en november 2001.

Al spoedig werd de Taliban verdreven maar Osama Bin Laden werd niet gevonden. Dit was een grote teleurstelling voor Amerika.

Afghansitan moest echter geen bedreiging meer vormen voor de toekomst en daarom moest er een democratie worden gevestigd. Deze moest echter worden beveiligd door verschillende vredestroepen uit diverse navolanden.

De opzet was goed: vrede stichten in een door oorlog verscheurd land. Toen kwam de uitvoering. Deze is echter moeilijker gebleken dan velen van te voren dachten.

Ook nu worden er nog steeds gevechten geleverd en zijn er nog steeds gewonden door vijandelijk vuur. Dit vijandelijke vuur wordt steeds meer geboden door 'onzichtbare' vijanden die bermbommen worden genoemd.

Hierdoor zijn verschillende militairen gedood. Ik vraag me af hoe lang we nog moeten proberen om vrede te stichten in Afghanistan. Die vrede zal er wel niet op korte termijn komen..