CIA Central Intelligence Agency misleidend

afbeelding van P Geertsma

De Central Intelligence Agency (CIA) is de buitenlandse inlichtingendienst van Amerika. Deze instanties is verantwoordelijk voor het leveren van informatie over andere landen aan de Amerikaanse staat. Het gaat daarbij niet alleen bedreigingen maar ook de invloed van regeringen, organisaties, 'gevaarlijke' personen en militaire ontwikkelingen.

Deze informatie levert de CIA aan diverse onderdelen van de Amerikaanse overheid. Op basis van de geleverde informatie kunnen beslissingen worden genomen.

Een belangrijke beslissing van de laatste jaren was de aanval op Irak omdat Sadam Hoesein over massa-vernietigingswapens zou beschikken. De CIA liet doormiddel van veel beelden zien dat deze wapens aanwezig zouden zijn en al spoedig begon er een oorlog.

De vraag is echter of de CIA de Amerikaanse overheid en de rest van de wereld bewust heeft misleid..