Oorlog en olie een vreemd duo

afbeelding van P Geertsma

Vroeger werden oorlogen voornamelijk gevoerd om een grondgebied te vergroten en een betere positie te krijgen ten opzichte van de vijand(en).

Tegenwoordig worden veel oorlogen gevoerd voor olie. Althans dat lijkt zo. In het midden-oosten, waar veel oorlog te vinden is, wordt voortdurend strijd geleverd en is de vrede vaak ver te zoeken. Amerika en andere landen gaan vaak bondgenootschappen aan met landen die veel olie bezitten maar toch niet zuiver omgaan met de rechten van de mens.

Aan bijna iedereen zijn handen kleeft in deze situatie bloed. Waarom worden aanzienlijk dure oorlogen en internationaal aanzien geriskeert om oorlogen aan te gaan voor olie. Zijn er geen andere manieren om olie te regelen? Volgens mij komen de kosten van de oorlog de baten door olie niet snel te boven