Blog van P Geertsma

CIA Central Intelligence Agency misleidend

afbeelding van P Geertsma

De Central Intelligence Agency (CIA) is de buitenlandse inlichtingendienst van Amerika. Deze instanties is verantwoordelijk voor het leveren van informatie over andere landen aan de Amerikaanse staat. Het gaat daarbij niet alleen bedreigingen maar ook de invloed van regeringen, organisaties, 'gevaarlijke' personen en militaire ontwikkelingen.

Deze informatie levert de CIA aan diverse onderdelen van de Amerikaanse overheid. Op basis van de geleverde informatie kunnen beslissingen worden genomen.

Guantánamo Bay / Gitmo een concentratiekamp?

afbeelding van P Geertsma

Central Intelligence Agency was tot voor kort nog regelmatig in het nieuws omdat er terroristen worden gevangen gehouden door de Amerikaanse staat.

Guantánamo Bay wordt ook wel Gitmo genoemd. Het is eigenlijk een marinebasis die gevestigd is op Guantánamobaai op Cuba.

Het is een concentratiekamp waar de Verenigde Staten regelmatig weer nieuwe geheime vluchten naar voert met nieuwe gevangenen. Deze vluchten worden voornamelijk geregeld door de Central Intelligence Agency of te wel CIA.

Hindenburg goed of fout?

afbeelding van P Geertsma

Paul Ludwig Hans von Beneckendorf und von Hindenburg werd op 2 oktober 1847 geboren in Posen. Hij overleed in Gut Neudeck dat in West-Pruisen ligt op 2 augustus 1934. Hindenburg was tijdens de Eerste Wereldoorlog een belangrijke Duitse veldmaarschalk.

In de periode van 1916 tot 1918 was hij een van de opperbevelhebbers van het Duitse leger samen met Ludendorf. Hindenburg heeft verschillende belangrijke veldslagen gewonnen waaronder de Slag bij Tannenberg in 1914. Na ww1 heeft hij ook verschillende andere belangrijke functies uitgeoefend zo is hij Rijkspresident geweest.

Pearl Harbor

afbeelding van P Geertsma

Op 7 december 1941 schrok Amerika wakker door een grote aanval op Pearl Harbor.
Deze aanval werd uitgevoerd door de Japanse Keizerlijke Marine die onder Japanse admiraal Isoroku Yamamoto stond.

De aanval was niet geheel een verassing want de Amerikanen wantrouwden de Japan al langer. In verschillende nieuwsartikelen werd al gesproken over de dreiging. Ondanks al die vermoedens bleek de aanval uit het 'niets' te zijn gekomen.

Opkomst van China

afbeelding van P Geertsma

China heeft al een behoorlijke economische groei doorgemaakt de afgelopen jaren. Toch is het in mijn ogen niet echt een stabiel land. De regering heeft nog sterke trekken van het communistme en neemt het niet zo nauw met de mensenrechten.

De olympische spelen mogen dan wel in China zijn gehouden maar dat geeft nog niet aan dat het land keurig in de westerse democratiën past.

Wilhelmus onbekend

afbeelding van P Geertsma

Het Nederlandse volkslied wordt steeds onbekender onder de jeugd en veel andere mensen in de Nederlandse samenleving. Dit is in mijn ogen een teleurstellende situatie.

Meestal worden tijdens officiele aangelegenheden het eerste en het zesde couplet gezongen. Deze zijn hieronder afgebeeld:

1
"Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd."

6
"Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,

Oorlog en olie een vreemd duo

afbeelding van P Geertsma

Vroeger werden oorlogen voornamelijk gevoerd om een grondgebied te vergroten en een betere positie te krijgen ten opzichte van de vijand(en).

Tegenwoordig worden veel oorlogen gevoerd voor olie. Althans dat lijkt zo. In het midden-oosten, waar veel oorlog te vinden is, wordt voortdurend strijd geleverd en is de vrede vaak ver te zoeken. Amerika en andere landen gaan vaak bondgenootschappen aan met landen die veel olie bezitten maar toch niet zuiver omgaan met de rechten van de mens.

Vredesmissies een illusie?

afbeelding van P Geertsma

Een Vredesmissie. Het is zo'n mooie term maar is het haalbaar. Streven naar vrede is iets heel moois toch gaat het zo vaak mis. Nederlandse militairen en hun bondgenoten zetten zich over de hele wereld in om vrede in crisisgebieden te realiseren. Vaak moeten ze noodgedwongen een wapen dragen om hun eigen leven, dat van hun collega's en van onschuldige burgers te beschermen. Ondanks dat komt het nog wel eens voor dat soldaten tijdens een vredesmissie om het leven komen.

Een Nederlands vreemdelingenlegioen

afbeelding van P Geertsma

Bijna iedereen heeft wel eens gehoord van het Franse Vreemdelingenlegioen. Dit legioen staat bekend om haar geharde strijders die overal ter wereld worden ingezet.

Het is een goed getraind leger waar bijna iedereen zichzelf voor kan aanmelden. Mensen die zich aanmelden voor het leger weten van te voren dat ze een verhoogde kans hebben op letsel of erger....

Onbemand over water, door de lucht en over land

afbeelding van P Geertsma

Steeds vaker hoor je over onbemande voertuigen in nieuwsberichten. In Amerika bestaat al een tijdje de term Unmanned Aerial Vehicle dat wordt afgekort met UAV.

Deze voertuigen worden op afstand bestuurd en kunnen worden gebruikt om militaire en andere doelen van de vijand te observeren. Een bekende UAV is de MQ-1 Predator deze kan gronddoelen en luchtdoelen aanvallen. Een andere bekende UAV, de MQ-8B Fire Scout kan zelfs troepen bevoorraden.

Inhoud syndiceren