Blog van P Geertsma

Oorlogsmisdadigers nog berechten?

afbeelding van P Geertsma

Soms hoor je of lees je in het nieuws dat er nog oorlogsmisdadigers uit de tweede wereldoorlog zijn gevonden. Deze mannen zijn vaak op hoge leeftijd en hebben vaak een aantal lichamelijke problemen. De misdaden die zij hebben begaan vonden meer dan 50 jaar gelden plaats. Dat neemt niet weg dat voormalig SS-ers, NSB'ers en andere leden die tot de nazibeweging hoorden zeker ernstige misdrijven hebben gepleegd. Moeten deze oorlogsmisdadigers ondanks hun hoge leeftijf nog worden gestraft of kan de Nederlandse overheid hen gratie verlenen?

KNIL Koninklijk Nederlands Indisch Leger

afbeelding van P Geertsma

De KNIL of te wel het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger is een vrij onbekend onderwerp de laatste tijd. Dit leger werd officieel opgericht in 1830 in het Nederlands-Indië en bestond voor de helft uit Indonesische militairen. Het droeg toen nog eerst de naam Nederlandsch-Oost-indisch Leger en werd bij koninklijk besluit een apart leger van de Nederlandse landmacht. In 1836 verkreeg het het de naam "koninklijk", hierdoor werd de naam koninklijk Nederlandsch-Oost-indisch Leger.

Operatie Market Garden: De slag om Arnhem een fout van Montgomery?

afbeelding van P Geertsma

Operatie Market Garden was een van de belangrijkste aanvallen van de geallieerden die in Nederland werd uitgevochten. Een belangrijk onderdeel daarvan was de slag om Arnhem. Hier waren verschillende Britse paratroepen die er voor moesten zorgden dat de brug in handen zou vallen van de geallieerden zodat deze een bruggenhoofd hadden en over de brug konden doorstoten in de richting van Duitsland. Naast de Britten waren er ook Poolse paratroepen aanwezig die samen met de Britten werden gedropt om deze belangerijke taak te vervullen.

Special Air Service de beste commando eenheid ter wereld.

afbeelding van P Geertsma

Er zijn verschillende speciale eenheden in de Wereld. Nederland heeft zelf onder andere het korps commandotroepen (het KCT) en de brigade speciale beveiliging. Ook onze bondgenoten hebben verschillende eenheden die zeer goed moeilijke taken kunnen uitvoeren in vijandelijk gebied. Zo heeft Amerika de Navy Seals. Die zijn getraind om aanvallen uit te voeren vanaf zee en uit helicopters.

Terrorisme in Nederland

afbeelding van P Geertsma

Gelukkig horen we de laatste tijd niet veel bedreigingen van verschillende terroristische groepen in Nederland. We kunnen ons 'veilig' voelen maar houden we ons daar mee voor de gek?

Wat er achter de schermen wordt besproken en georganiseerd weten we niet. We zien vaak alleen maar de output van al die plannen. Die output is maar al te vaak een aanslag die plotseling lijkt te zijn gepleegd. Aanslagen worden in de praktijk meestal goed voorbereid om een zo groot mogelijk effect te kunnen krijgen.

Hebben de Amerikanen iets geleerd van de Vietnamoorlog?

afbeelding van P Geertsma

De Vietnamoorlog is een bekende oorlog die na de tweede wereldoorlog plaatsvond. Er waren toen eigenlijk twee Vietnamoorlogen. De eerste oorlog wordt ook wel de Franse Oorlog genoemd. Deze oorlog duurde van 1946 tot 1957. Na deze Franse Vietnamoorlog vond er ook nog een Amerikaanse Oorlog plaats. Deze duurde van 1957 tot 1975.

Rusland en president Vladimir Poetin een bedreiging voor het Westen?

afbeelding van P Geertsma

Rusland en zijn president Vladimir Poetin zijn anders dan het Rusland onder Boris Jetsin en Michail Gorbatsjov. De achtergrond van Vladimir Poetin is ook anders, zijn vader Vladimir diende in de Sovjet-Marine en daarna in de gevreesde geheime dienst NKVD. Deze geheime dienst stond onder Jozef Stalin die een beruchte dictator was. De vader van Poetin was een bekende fanatieke marxist-leninist en daarom geschikt voor die hoge positie in dat regime.

Oordeel over Amerikaanse president George W. Bush en zijn oorlogsuitgaven

afbeelding van P Geertsma

Het termijn van de Amerikaanse president George W. Bush zit er bijna op.
Hij is de 43ste president van de Verenigde Staten en zoon van George Bush de 41e President van de USA. Het lijkt wel of hij alles in de schoot geworpen heeft gekregen. Alleen zijn vader had de golfoorlog niet goed afgerond. Althans in de ogen van zijn zoon want die probeerde het nog eens over te doen. Dit maal werd Irak wel geheel overmeesterd en Werd Sadam Hoesein ter dood gebracht.

Amerikaanse verkiezingen: John McCain en Barack Obama

afbeelding van P Geertsma

De Amerikaanse verkiezingen 2008 zijn in volle gaan. De kandidaten John McCain van de Republikeinse Partij en Barack Obama van de Democratische Partij proberen elkaar voorbij te streven.

Natuurlijk hebben deze twee allebei hun plannen met Amerika zowel voor het binnen als voor het buitenland.

Hoe zou het verder gaan met de oorlog in Irak en Afghanistan? Welke van deze twee presidenten heeft hier de beste oplossing voor.

Minister van defensie: Van Middelkoop geschikt?

afbeelding van P Geertsma

Minster Middelkoop van de Nederlandse defensie heeft de laatste tijd een paar onhandige opmerkingen geuit in onder andere het bland "Vrij Nederland". Hij gaf hierin aan dat hij zelf de dienstplicht had ontlopen door zijn lidmaatschap van zijn partij aan te voren als reden dat hij onmisbaar zou zijn en daardoor niet kon worden ingezet in het leger.

Verderop gaf hij dat hij zich niet geschikt voor het leger vond omdat hij "niet met gezag" om kan gaan.

Inhoud syndiceren