Blog van P Geertsma

De Stengun een wapen met veel storingen

afbeelding van P Geertsma

De Stengun is een Brits 9 mm pistoolmitrailleur. Dit wapen werd gebruikt door de Britse troepen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Koreaanse Oorlog. De Stengun of 'sten' is een typisch massaproductiewapen dat er voor moest zorgen dat Britse soldaten zo snel mogelijk een wapen konden krijgen. Zelf heb ik een keer een Stengun in mijn handen gehad en meteen viel mij op hoe eenvoudig dit wapen is. De eigenaar van het wapen vertelde mij dat de Stengun geproduceerd werd door een fabriekant van fietspompen. Zelf heb ik daar niets over kunnen vinden.

Studeren voor burgeropleidingen in de Nederlandse krijgsmacht.

afbeelding van P Geertsma

Jaarlijks stromen veel Nederlandse uit op de arbeidsmarkt. Ze moeten vaak noodgedwongen door een bepaalde tijdscontract hun loopbaan beeindigen bij defensie. Dit is natuurlijk erg jammer hoewel sommigen ook blij zijn dat ze het leger de rug mogen toekeren.

Na het vaarwel bij het leger moeten al deze jongens en meiden in veel gevallen werk zoeken in de burgermaatschappij. Het leven van een werknemer in de burgermaatschappij is echter geheel anders als het leven binnen de muren van de defensie.

Rijbewijs in het Nederlandse leger halen?

afbeelding van P Geertsma

Volgens mij is het nu weer mogelijk om een rijbewijs in het Nederlandse leger te halen wanneer je in dienst gaat. Korte tijd terug was het volgens mij even afgeschaft omdat de kosten hiervan te hoog waren. Voor veel jongen kandidaten is het natuurlijk een leuk vooruitzicht om een rijbewijs te halen in het leger. Een rijbewijs kost nogal wat geld en zou een welkom extratje zijn voor een baan binnen het leger.

Wat heeft Nederland te vertellen in de militaire wereld?

afbeelding van P Geertsma

Nederland is in vergelijking tot haar bondgenoten een vrij klein land. Ondanks dat heeft Nederland een goede krijgsmacht met moderne wapens. Omdat Nederland een beroepsleger heeft zijn de militairen bewust in dienst gekomen en hebben ze er bewust voor gekozen om soldaat te zijn. Dit is een groot verschil met een aantal jaren geleden toen er ook ongemotiveerde militairen waren die "voor hun nummer moesten opkomen".

Nieuwe Amerikaanse oorlog tegen Iran?

afbeelding van P Geertsma

Iran probeerd regelmatig Amerika te provoceren door te beweren met een atoomwapen bezig te zijn en felle taal uit te slaan tegen Amerika. Hoewel Iran en Irak nooit elkaars echte vrienden zijn geweest lijkt het er nu op dat de regering in Iran de situatie in Irak wil gebruiken om Amerika verder uit te dagen en misschien te verleiden tot een nieuwe langdurige en slopende oorlog. Op dit moment gaan er nog regelmatig gewapende personen van Iran naar Irak toe om te vechten tegen Amerikaanse soldaten en eenheden die met de Amerikanen samenwerken.

Oorlog voeren door Amerikanen

afbeelding van P Geertsma

Zowel in de Eerste Wereldoorlog als in de Tweede Wereldoorlog vielen de Amerikanen op het front op. Ook tegenwoordig doen ze dat in hedendaagse oorlogen. Amerikaanse oorlogvoering kenmerkt zich in mijn ogen door het tonen van 'grootmacht'. Natuurlijk is Amerika een grootmacht maar de manier waarop dit in het leger naarvoren komt is ster overdreven. In de Eerste Wereldoorlog stormden de Amerikanen massaal op de Duitse linies af waar ze compleet kapot werden geschoten.

NAVO de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

afbeelding van P Geertsma

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) is na de Tweede Wereldoorlog opgericht. De organisatie is ter ondersteuning van het Noord-Atlantische Verdrag dat op 4 april 1949 in Washington werd getekend. Het hoofdkwartier van de NAVO is gevestigd te Brussel.

In het Engels wordt de NAVO anders genoemd als in het Nederlands. De Engelsen gebruiken NATO dit staat voor The North Atlantic Treaty Organisation

Ook de Fransen wilden een eigen afkorting hebben dit is de OTAN. Voluit wordt de OTAA als volgt geschreven: Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

Burgerslachtoffers in oorlogen

afbeelding van P Geertsma

Oorlog is verschikkelijk. Er vallen veel doden en gewonden en daarnaast worden de natuur, dorpen en steden vaak ernstig verwoest. Het ergste van oorlog is vaak de grote heoveelheid vrouwen, kinderen en andere burgerslachtoffers die vallen. Het leed van de bevolking die onder oorlogen lijd is vaak niet te beschrijven. Oorlogsfotografen proberen het leed vaak uit te beelden op foto's maar die schieten vaak te kort. Door de opkomst van het terrorisme vallen er overigens steeds meer burgerslachtoffers.

Nationaal Socialistische Beweging NSB verliezer in tweede wereldoorlog

afbeelding van P Geertsma

De Nationaal-Socialistische Beweging NSB was van 1931 tot 1945 een politieke partij in Nederland. Onder leiding van Anton Mussert zorgde de NSB al snel voor goede betrekkingen met de Duitse bezetter. Hierdoor werden ze terecht 'landverraders' genoemd door veel vaderlandsgetrouwe Nederlanders. Bij veel Nederlanders stonden ze dus slecht bekend. De Duitsers mochten de NSB'ers ook niet echt. Eigenlijk was de NSB alleen maar een soort marionet van de Duitse regering. Samenwerken met de Duitsers heeft er dus niet echt voor gezorgd dat de NSB veel invloed kreeg in Nederland.

Oorlogsmisdaden van de geailleerden?

afbeelding van P Geertsma

Wanneer men het over oorlogsmisdaden heeft kijkt men vaak naar de nazi's en de japanners. Dat is ook terecht want die landen zijn de oorlog ook begonnen en toonden daarnaast veel agressie tegen landen en mensen die ze minder waard vonden dan hun eigen land en bevolking. Door deze houding werden er veel mensen door de nazi's en japanners uitgeroeid. De overwinnaars van de tweede wereldoorlog waren de geailleerden. Deze hebben tijdens het proces van neurenberg verschillende oorlogsmisdadigers gestraft.

Inhoud syndiceren