Blog van P Geertsma

As landen in de Tweede Wereldoorlog

afbeelding van P Geertsma

De As landen in Tweede Wereldoorlog vormden het drielandenpact. Dit wil zeggen dat ze samen besloten elkaar te steunen en niet elkaar aan te vallen. Ondanks het feit dat ze elkaar steunden was het pact er wel op gericht dat de landen individueel wel hun best mochten doen om een zo groot mogelijk gebied te overwinnen.

De As landen waren in de Tweede Wereldoorlog:

Duitsland
Italië
Japan

Neutrale landen in de Tweede Wereldoorlog

afbeelding van P Geertsma

Tijdens en voor de Tweede Wereldoorlog waren de volgende landen neutraal gebleven:

Afghanistan
Ierland
Liechtenstein
Portugal
Spanje
Zweden
Zwitserland

Spanje was inderdaad ook officeel een neutraal land terwijl de Duitse Luftwaffe wel de troepen van Franco hadden gesteund bij de machtsgreep.

Oorlogsmisdadiger Joegoslavië Tribunaal

afbeelding van P Geertsma

De voormalige Kroatisch-Servische president Milan Martic, die op dit moment 53 jaar oud is werd woensdag 8 oktober veroordeeld tot 35 jaar celstraf. Deze celstraf is hem opgelegd door de Kamer van Beroep van het Joegoslavië-Tribunaal. Vorig jaar had hij dezelfde straf gekregen. Martic heeft in de Servische Republiek Krajina van 1991 tot 1995 verschillende functies uitgevoerd. Hij is onder andere president geweest en minister van Defensie. Daarnaast heeft hij ook de functie van minister van Binnenlandse Zaken bekleed.

Uruzgan Afghanistan

afbeelding van P Geertsma

Uruzgan is een bekende term die regelmatig in het nieuws naar voren komt. Er zitten daar momenteel Nederlandse militairen die de vrede en veiligheid van de burgers daar moeten beschermen.

Kandahar in Afghanistan

afbeelding van P Geertsma

Kandahar komt vaak in het buitenlandse nieuws voor en is een van de vierendertig provincies waar Afghanistan uit is opgedeeld. Afghanistan is in verschillende provioncies opgedeeld en elke provincie heeft weer een hoofdstad. De hoofdstad van deze provincie stad Kandahar. Er zitten in Afghanistan nog steeds Nederlandse militairen en collega's uit andere VN- landen. De vrede is in Afghanistan nog lang niet aanwezig omdat er nog verschillende terroristische groepen aan de macht proberen te komen.

Competenties voor een opleiding bij de Koninklijke Militaire Academie

afbeelding van P Geertsma

Aanpassingsvermogen: je kunt je aanpassen aan verschillende situaties, zowel aan mensen als aan omstandigheden.

Besluitvaardigheid: je bent in staat om weloverwogen besluiten te nemen ook wanneer er weinig tijd is om alle informatie af te wegen.

Coachen: het coachen van medewerkers is vaak belangrijk om samen tot een goed resultaat te komen. Als iemand fouten maakt heb je geduld en kun je duidelijk uitlegen wat er moet veranderen.

Vooropleiding voor de Koninklijke Militaire Academie

afbeelding van P Geertsma

Voor een opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie moet je beschikken over een bepaald opleidingsniveau. Dit is belangrijk omdat een studie aan dit militaire instituut gericht is op de hoger opgeleiden. Burgers en militairen die zich aanmelden voor de Koninklijke Militaire Academie worden opgeleid voor een hogere functie in de Nederlandse krijgsmacht. Ze moeten gewend raken om belangrijke beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. Je kunt voor een officiersfunctie in aanmerking komen met een afgeronde Havo- of VWO-opleiding.

Geschiedenis van de Koninklijke Militaire Academie

afbeelding van P Geertsma

Vanaf 24 november 1828 worden de Nederlandse officieren op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) opgeleid voor hun leidinggevende functie. De KMA stond toen ter tijd in Breda. In eerste instantie was de KMA bestemd voor de Koninklijke Landmacht. In 1936 werden ook leden van de Koninklijke Luchtmacht opgeleid. In 2002 kwamen daar studenten van de Koninklijke Marechaussee bij. De KMA is een onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Op dit moment bevind de KMA zich op de Kraanstraat 4

KMS onderofficier heeft drie hoofdtaken

afbeelding van P Geertsma

Op de Koninklijke Militaire School (KMS) worden aankomende onderofficiers getraind op de drie hoofdtaken waar ze in de praktijk mee in aanraking kunnen komen tijdens de uitoefening van hun functie. In de praktijk moet de onderofficier kunnen optreden als leider, instructeur en als vakman. Er wordt tijdens de opleiding aandacht besteed aan hoe je het beste leiding kunt geven aan een groep. Dit moet je zowel kunnen op de kazerne als in het veld.

Vliegtuigbommen gevonden uit de Tweede Wereldoorlog

afbeelding van P Geertsma

Meer dan vijftig jaar na de Tweede Wereldoorlog worden nog steeds vliegtuigbommen gevonden op de Nederlandse bodem, of beter gezegd ín de Nederlandse bodem. Vaak gaat het hierbij om blindgangers die niet zijn ontploft. De bommen kunnen zowel van Duitse als van geailleerde vliegtuigen afkomstig zijn geweest. Meestal werden bij bombardementen in de Tweede Wereldoorlog zeer veel bommen naar buiten geworpen om een bepaald doel te vernietigen. Dit werd ook wel tapijtbommenwerpen genoemd omdat als het ware een tapijt aan bommen werden afgeworpen.

Inhoud syndiceren