Blogs

Hebben de Amerikanen iets geleerd van de Vietnamoorlog?

afbeelding van P Geertsma

De Vietnamoorlog is een bekende oorlog die na de tweede wereldoorlog plaatsvond. Er waren toen eigenlijk twee Vietnamoorlogen. De eerste oorlog wordt ook wel de Franse Oorlog genoemd. Deze oorlog duurde van 1946 tot 1957. Na deze Franse Vietnamoorlog vond er ook nog een Amerikaanse Oorlog plaats. Deze duurde van 1957 tot 1975.

Rusland en president Vladimir Poetin een bedreiging voor het Westen?

afbeelding van P Geertsma

Rusland en zijn president Vladimir Poetin zijn anders dan het Rusland onder Boris Jetsin en Michail Gorbatsjov. De achtergrond van Vladimir Poetin is ook anders, zijn vader Vladimir diende in de Sovjet-Marine en daarna in de gevreesde geheime dienst NKVD. Deze geheime dienst stond onder Jozef Stalin die een beruchte dictator was. De vader van Poetin was een bekende fanatieke marxist-leninist en daarom geschikt voor die hoge positie in dat regime.

Oordeel over Amerikaanse president George W. Bush en zijn oorlogsuitgaven

afbeelding van P Geertsma

Het termijn van de Amerikaanse president George W. Bush zit er bijna op.
Hij is de 43ste president van de Verenigde Staten en zoon van George Bush de 41e President van de USA. Het lijkt wel of hij alles in de schoot geworpen heeft gekregen. Alleen zijn vader had de golfoorlog niet goed afgerond. Althans in de ogen van zijn zoon want die probeerde het nog eens over te doen. Dit maal werd Irak wel geheel overmeesterd en Werd Sadam Hoesein ter dood gebracht.

Amerikaanse verkiezingen: John McCain en Barack Obama

afbeelding van P Geertsma

De Amerikaanse verkiezingen 2008 zijn in volle gaan. De kandidaten John McCain van de Republikeinse Partij en Barack Obama van de Democratische Partij proberen elkaar voorbij te streven.

Natuurlijk hebben deze twee allebei hun plannen met Amerika zowel voor het binnen als voor het buitenland.

Hoe zou het verder gaan met de oorlog in Irak en Afghanistan? Welke van deze twee presidenten heeft hier de beste oplossing voor.

Minister van defensie: Van Middelkoop geschikt?

afbeelding van P Geertsma

Minster Middelkoop van de Nederlandse defensie heeft de laatste tijd een paar onhandige opmerkingen geuit in onder andere het bland "Vrij Nederland". Hij gaf hierin aan dat hij zelf de dienstplicht had ontlopen door zijn lidmaatschap van zijn partij aan te voren als reden dat hij onmisbaar zou zijn en daardoor niet kon worden ingezet in het leger.

Verderop gaf hij dat hij zich niet geschikt voor het leger vond omdat hij "niet met gezag" om kan gaan.

Wat te doen tegen bermbommen?

afbeelding van P Geertsma

Er zijn verschillende mensen op zowel politiek als militair gebied die nadenken over het beperken van het aantal slachtoffers door bermbommen.

De een zegt "we moeten tanks inzetten" een ander zegt "we moeten regelmatiger de wegen controleren". Kortom er zijn diverse ideeën en diverse mogelijke oplossingen. Toch denk ik dat het gevaar van bermbommen en mijn nooit geheel vermeden kan worden behalve wanneer de wegen niet meer zullen worden gebruikt.

In dat geval zal bevoorrading vanuit de lucht moeten plaatsvinden..

Wervingscampagne defensie Nederland

afbeelding van P Geertsma

Onlangs was in het nieuws dat defensie Nederland moeite heeft met het werven van nieuw personeel. Voor de belangrijke taken die defensie moet uitvoeren in de wereld is een voortdurende toestroom van nieuwe kandidaten nodig.

De wervingscampagne die defensie hanteert voor het werven van personeel is zeer bekend. Ondanks dat volgen er nog te weinig reacties op de 'geschikt ongeschikt' reclame.

Zou dat misschien te maken hebben met de negatieve berichten die in de krant te lezen zijn. Onder andere de berichten van militairen die sterven doordat ze op bermbommen zijn gereden..

Osama Bin Laden nog in leven?

afbeelding van P Geertsma

We hebben al weer een tijdje niets gehoord van Sjeik Osama bin Muhammad bin Awad bin Laden, of te wel Bin Laden.

Sinds de aanslagen van 11 september op het World Trade Centre horen we stapsgewijs steeds minder van hem. Gelukkig zijn er sinds die tijd weinig grote aanslagen geweest. Is dit stilte voor de storm of kunnen we straks weer rustig naar het nieuws kijken?

Daarnaast is het nog maar de vraag of Osama Bin Laden nog leeft. De filmpjes die heel af en toe worden uitgezonden geven ook niet echt een tijdstip aan waarop deze gemaakt zouden zijn.

Oorlog in Afghanistan en de Nederlandse soldaten

afbeelding van P Geertsma

Na de aanslagen op het Worldtradecentre wilde de Amerikaanse regering wraak en starte de oorlog tegen het terrorisme. Deze werd gevoerd tegen de Taliban en haar medestanders en vond plaats in oktober en november 2001.

Al spoedig werd de Taliban verdreven maar Osama Bin Laden werd niet gevonden. Dit was een grote teleurstelling voor Amerika.

Afghansitan moest echter geen bedreiging meer vormen voor de toekomst en daarom moest er een democratie worden gevestigd. Deze moest echter worden beveiligd door verschillende vredestroepen uit diverse navolanden.

Iran een bedreiging voor de Westerse Wereld of niet?

afbeelding van P Geertsma

Iran laat als 'nieuwe atoomkracht' af en toe weer wat van zich horen en doet zich voorkomen als een belangrijke dreiging voor de Westerse wereld.

Ze dreigen nu weer een nuclear bomb te droppen op Amerika. Amerika zit op dit moment vrij dicht bij Iran en kan in principe gewoon over de grens heen stappen.

Toch denk ik dat het verstandig is om niet weer in de zelfde fout te gaan als met de oorlog in Irak. Dit bleek achteraf eigenlijk geen succes.

Inhoud syndiceren