Blogs

Oorlog voeren door Amerikanen

afbeelding van P Geertsma

Zowel in de Eerste Wereldoorlog als in de Tweede Wereldoorlog vielen de Amerikanen op het front op. Ook tegenwoordig doen ze dat in hedendaagse oorlogen. Amerikaanse oorlogvoering kenmerkt zich in mijn ogen door het tonen van 'grootmacht'. Natuurlijk is Amerika een grootmacht maar de manier waarop dit in het leger naarvoren komt is ster overdreven. In de Eerste Wereldoorlog stormden de Amerikanen massaal op de Duitse linies af waar ze compleet kapot werden geschoten.

NAVO de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

afbeelding van P Geertsma

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) is na de Tweede Wereldoorlog opgericht. De organisatie is ter ondersteuning van het Noord-Atlantische Verdrag dat op 4 april 1949 in Washington werd getekend. Het hoofdkwartier van de NAVO is gevestigd te Brussel.

In het Engels wordt de NAVO anders genoemd als in het Nederlands. De Engelsen gebruiken NATO dit staat voor The North Atlantic Treaty Organisation

Ook de Fransen wilden een eigen afkorting hebben dit is de OTAN. Voluit wordt de OTAA als volgt geschreven: Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

Burgerslachtoffers in oorlogen

afbeelding van P Geertsma

Oorlog is verschikkelijk. Er vallen veel doden en gewonden en daarnaast worden de natuur, dorpen en steden vaak ernstig verwoest. Het ergste van oorlog is vaak de grote heoveelheid vrouwen, kinderen en andere burgerslachtoffers die vallen. Het leed van de bevolking die onder oorlogen lijd is vaak niet te beschrijven. Oorlogsfotografen proberen het leed vaak uit te beelden op foto's maar die schieten vaak te kort. Door de opkomst van het terrorisme vallen er overigens steeds meer burgerslachtoffers.

Nationaal Socialistische Beweging NSB verliezer in tweede wereldoorlog

afbeelding van P Geertsma

De Nationaal-Socialistische Beweging NSB was van 1931 tot 1945 een politieke partij in Nederland. Onder leiding van Anton Mussert zorgde de NSB al snel voor goede betrekkingen met de Duitse bezetter. Hierdoor werden ze terecht 'landverraders' genoemd door veel vaderlandsgetrouwe Nederlanders. Bij veel Nederlanders stonden ze dus slecht bekend. De Duitsers mochten de NSB'ers ook niet echt. Eigenlijk was de NSB alleen maar een soort marionet van de Duitse regering. Samenwerken met de Duitsers heeft er dus niet echt voor gezorgd dat de NSB veel invloed kreeg in Nederland.

Oorlogsmisdaden van de geailleerden?

afbeelding van P Geertsma

Wanneer men het over oorlogsmisdaden heeft kijkt men vaak naar de nazi's en de japanners. Dat is ook terecht want die landen zijn de oorlog ook begonnen en toonden daarnaast veel agressie tegen landen en mensen die ze minder waard vonden dan hun eigen land en bevolking. Door deze houding werden er veel mensen door de nazi's en japanners uitgeroeid. De overwinnaars van de tweede wereldoorlog waren de geailleerden. Deze hebben tijdens het proces van neurenberg verschillende oorlogsmisdadigers gestraft.

Oorlogsmisdadigers nog berechten?

afbeelding van P Geertsma

Soms hoor je of lees je in het nieuws dat er nog oorlogsmisdadigers uit de tweede wereldoorlog zijn gevonden. Deze mannen zijn vaak op hoge leeftijd en hebben vaak een aantal lichamelijke problemen. De misdaden die zij hebben begaan vonden meer dan 50 jaar gelden plaats. Dat neemt niet weg dat voormalig SS-ers, NSB'ers en andere leden die tot de nazibeweging hoorden zeker ernstige misdrijven hebben gepleegd. Moeten deze oorlogsmisdadigers ondanks hun hoge leeftijf nog worden gestraft of kan de Nederlandse overheid hen gratie verlenen?

KNIL Koninklijk Nederlands Indisch Leger

afbeelding van P Geertsma

De KNIL of te wel het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger is een vrij onbekend onderwerp de laatste tijd. Dit leger werd officieel opgericht in 1830 in het Nederlands-Indië en bestond voor de helft uit Indonesische militairen. Het droeg toen nog eerst de naam Nederlandsch-Oost-indisch Leger en werd bij koninklijk besluit een apart leger van de Nederlandse landmacht. In 1836 verkreeg het het de naam "koninklijk", hierdoor werd de naam koninklijk Nederlandsch-Oost-indisch Leger.

Operatie Market Garden: De slag om Arnhem een fout van Montgomery?

afbeelding van P Geertsma

Operatie Market Garden was een van de belangrijkste aanvallen van de geallieerden die in Nederland werd uitgevochten. Een belangrijk onderdeel daarvan was de slag om Arnhem. Hier waren verschillende Britse paratroepen die er voor moesten zorgden dat de brug in handen zou vallen van de geallieerden zodat deze een bruggenhoofd hadden en over de brug konden doorstoten in de richting van Duitsland. Naast de Britten waren er ook Poolse paratroepen aanwezig die samen met de Britten werden gedropt om deze belangerijke taak te vervullen.

Special Air Service de beste commando eenheid ter wereld.

afbeelding van P Geertsma

Er zijn verschillende speciale eenheden in de Wereld. Nederland heeft zelf onder andere het korps commandotroepen (het KCT) en de brigade speciale beveiliging. Ook onze bondgenoten hebben verschillende eenheden die zeer goed moeilijke taken kunnen uitvoeren in vijandelijk gebied. Zo heeft Amerika de Navy Seals. Die zijn getraind om aanvallen uit te voeren vanaf zee en uit helicopters.

Terrorisme in Nederland

afbeelding van P Geertsma

Gelukkig horen we de laatste tijd niet veel bedreigingen van verschillende terroristische groepen in Nederland. We kunnen ons 'veilig' voelen maar houden we ons daar mee voor de gek?

Wat er achter de schermen wordt besproken en georganiseerd weten we niet. We zien vaak alleen maar de output van al die plannen. Die output is maar al te vaak een aanslag die plotseling lijkt te zijn gepleegd. Aanslagen worden in de praktijk meestal goed voorbereid om een zo groot mogelijk effect te kunnen krijgen.

Inhoud syndiceren