Wilde Albert Speer een aanslag op Adolf Hitler plegen?

afbeelding van P Geertsma

Albert Speer werd na de Tweede Wereldoorlog gevangen genomen net zoals vele andere kopstukken uit de naziregering. Albert Speer werd tijdens de Neurenbergse processen behoorlijk aan de 'tand gevoeld'. Speer was echter een sluwe man die verschillende feiten zo wist te verdraaien dat hij wel schuldig leek maar dat de zwaarste aanklachten tegen hem niet bewezen konden worden. Zo bekende hij schuldig te zijn aan een aantal misdrijven. Uiteindelijk was hij ook (mede)verantwoordelijk voor de inzet van dwangarbeiders die onder erbarmelijke omstandigheden hun werk moesten verrichten ten behoeve van het nazirijk. Speer gaf aan dat hij niets afwist van de vele doden en gewonden die hierbij vielen. Dit loog hij naar alle waarschijnlijkheid. Als architect en minister van bewapening moest hij ook van andere misdaden tegen de mensheid op de hoogte zijn geweest.

Ook zou Albert Speer een aanslag hebben plegen op Adolf Hitler. Hij gaf tijdens de processen aan dat hij Adolf Hitler wilde ombrengen door gifgas in de ventilatie van de bunker te laten verspreiden. Speer wilde zodoende een einde maken aan de ellende van de Tweede Wereldoorlog. Dit plan kon volgens hem niet worden doorgevoerd omdat Adolf Hitler een hoge schacht had laten plaatsen rond de ventilatie van de fuhrerbunker. Daarnaast stond er een SS'er bij de bunker opgesteld.

Hierdoor kon de aanslag van Albert Speer op Adolf Hitler niet plaatsvinden. De vraag is of de aanslag serieus werd overwogen door Albert Speer of dat dit een uitvlucht was tijdens de neurenbergs processen om voor strafvermindering in aanmerking te komen.

Weet iemand hier meer over?