Wervingsbonussen voor medewerkers Defensie

afbeelding van P Geertsma

De Nederlandse Defensie wil graag nieuwe personeelsleden hebben voor de vacatures die ze open hebben staan. Defensie heeft verschillende vacatures in zowel gevechtsfuncties als gevechtsondersteunende functies. Om deze functies te vervullen heeft Defensie verschillende promotiecampagnes uitgevoerd. Daarnaast werft Defensie ook op open dagen van de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marine en de Koninklijke Marechaussee. Door al deze activiteiten komen er veel sollicitanten binnen die aan het keuringsproces van Defensie kunnen deelnemen. Dit keuringsproces bestaat uit een psychologische keuring en een medische keuring die bij Defensie wordt gehouden. In dit keuringsproces vallen veel sollicitanten af en daarom worden ook verschillende andere mogelijkheden aangeboord om toch nog meer sollicitanten te kunnen laten deelnemen. Inmiddels heeft Defensie haar medewerkers gevraagd om nieuwe collega’s te werven.

Zodoende hoopt ze aan meer medewerkers te komen. Medewerkers van Defensie die een nieuwe collega weten binnen te halen krijgen een bonus van Defensie. Dit beleid is vanaf december 2008 van kracht en heeft tot nog toe (mei 2009) in totaal ongeveer 500 nieuwe sollicitanten opgeleverd. Medewerkers van Defensie die een goede collega aanleveren kunnen een bonus van 1000 euro ontvangen. Deze bonussen zijn nog niet uitbetaald omdat de nieuwe medewerkers eerst een bepaalde periode moet werken of een opleiding moeten afronden voordat de aanbrenger de bonus in ontvangst kan nemen. Zo moet een nieuwe medewerker in een burgerfunctie eerst een jaar functioneren voordat de aanbrenger 1000 euro kan ontvangen. Een nieuwe medewerker in een militaire functie moet eerst zijn opleiding afronden voordat degene die hem heeft aangebracht een premie kan ontvangen. Vermoedelijk worden de eerste bonussen in 2010 uitbetaald. In totaal zouden defensie de komende jaren zoveel nieuwe medewerkers op deze manier binnen willen halen dat in 2011 in totaal 2000 wervingsbonussen zouden moeten worden uitgedeeld aan haar personeel. Dit is een behoorlijke doelstelling. In totaal moeten ongeveer zevenduizend vacatures bij Defensie worden ingevuld. Ook voor de komende jaren is Defensie de plaats waar veel mensen worden gezocht. De economische crisis lijkt geen invloed te hebben op het wervingsbeleid van de overheidsinstelling.