Werving en selectie van defensie slecht?

afbeelding van P Geertsma

In een eerdere Blog gaf ik aan dat er verschillende soldaten terugkeren van een vredesmissie met bepaalde psychische problemen. Ik vraag me daarom af of de werving en selectieprocedure wel effectief is. Er komen naar mijn mening nog te veel personen door die vroeg of laat tegen zichzelf aanlopen.

Defensie wil graag betrouwbaar personeel dat over een goede conditie beschikt. Dat is natuurlijk belangrijk maar niet alles is te trainen. Wanneer iemand wordt getraind voor een uitzending in een vijandelijk gebied is dat natuurlijk alleen maar een training. Het echte werk en functioneren in een crisisgebied is natuurlijk wat anders. Kan defensie er niet voor zorgen dat van te voren op een bepaalde manier kan worden aangetoond of iemand dat zware stressvolle werk onder moeilijke omstandigheden aan kan?

Ik weet dat werven en selecteren een moeilijke taak is vooral nu het aantal aanmeldingen voor een baan bij de defensie af neemt. Toch moet de werving en selectie strenger worden in plaats van soepeler.

Misschien zou een belangrijk onderdeel van de wervind en selectie een voorlichting kunnen zijn over de gevaren van een uitzending voor jezelf en je eigen geest. Dit kan door bijvoorbeeld een interview te laten zien van mensen die een trauma hebben opgelopen.

Kandidaten kunnen beter van te voren worden gewaarschuwd dan achteraf voor het leven worden getekend.