Werkgelegenheid na een oorlog een probleem

afbeelding van P Geertsma

Oorlogen brengen veel problemen met zich mee. Er vallen veel slachtoffers en er wordt vaak zeer veel verwoest. Wanneer een oorlog eenmaal is afgerond door een wapenstilstand of door de vernietiging van de vijand ontstaan er andere problemen. Het land moet vaak weer worden opgebouwd maar ondanks dat is er vaak een grote werkloosheid. Veel soldaten die terugkwamen van het front na de Eerste Wereldoorlog raakten daardoor in financiële problemen.

Werkgelegenheid was in het verleden dus een zeer groot probleem na een oorlog. Al spoedig begon de onrust onder de bevolking toe te nemen waardoor er vaak harde maatregelen werden genomen door de regering. In Duitsland zorgde deze toestanden voor het ontstaan van paramilitaire organisaties die Freikorpsen werden genoemd. Al spoedig werden zondebokken uitgekozen die de schuldigen zouden zijn van de financiële rampspoed. We weten waar dit toe heeft geleid. Een oorlog was het gevolg: de Tweede Wereldoorlog. Toen deze werd verloren door Duitsland ging men echter verstandiger om met de werklozen en werd massaal aan de wederopbouw van een democratisch (West) Europa gewerkt..