Werk, bezuinigingen en de toekomst van Defensie

afbeelding van P Geertsma

Het lijkt er momenteel op dat er op korte termijn geen nieuw kabinet wordt gevormd. Hierdoor wordt ook de toekomstige koers voor Defensie niet duidelijk. Het is echter wel duidelijk dat Nederland moet bezuinigen. Defensie zou daar ook mee te maken kunnen krijgen. Momenteel werft Defensie nog steeds personeel. Niet alleen voor fulltime functies werft Defensie nieuwe arbeidskrachten, ook voor parttime functies zoals de NatRes zoekt Defensie nog mensen. Als er echter wordt bezuinigd op Defensie in de toekomst is de kans groot dat er minder personeel wordt geworven. Daarnaast is het zelfs mogelijk dat personeel wordt ontslagen door nieuwe maatregelen van een toekomstig kabinet. Defensie is een onderdeel van de Nederlandse overheid en is daardoor erg gevoelig voor nieuwe beleidsmaatregelen van de overheid. Dit bleek ook uit het terugtrekken uit Afghanistan. Daar werd een missie gestopt terwijl deze juist zo succesvol was. De Nederlandse militairen moesten de verantwoordelijkheid overdragen aan andere militaire bondgenoten. Echter door het sluiten van een missie komen er weer mensen beschikbaar in staat van paraatheid. Dit kan voor een (tijdelijk) overschot aan personeel zorgen. De komende tijd wordt spannend.