Wereldoorlog

afbeelding van P Geertsma

Wereldoorlog is een term die wordt gebruikt voor een grote oorlog waarbij meerdere landen met elkaar in een gewapend conflict zijn geraakt. Wereldoorlogen komen gelukkig niet vaak voor. Wanneer er sprake is van een wereldoorlog zijn de grootmachten van de wereld ook bij de oorlog betrokken. In de geschiedenis hebben twee wereldoorlogen plaatsgevonden. Dit waren de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. Deze twee wereldoorlogen vonden allebei plaats in de twintigste eeuw. Volgens een aantal historici is de Tweede Wereldoorlog eigenlijk een voortzetting van de Eerste Wereldoorlog.

Bij een wereldoorlog vallen vaak veel slachtoffers. Dat kunnen we wel concluderen nadat we de geschiedenis van de twee wereldoorlogen onder ogen hebben gezien. Na de Tweede Wereldoorlog probeerden veel landen in de wereld om samenwerkingsverbanden aan te gaan. Daarmee moest worden voorkomen dat er weer een grote oorlog zou worden ontketend.