Wat is een krijgsgevangene

afbeelding van P Geertsma

Een krijgsgevangene is een militair of strijder die onderdeel uitmaakt van een geregeld leger en tijdens of na de strijd gevangen wordt genomen door de tegenstander. Niet alleen troepen in uniform vallen hieronder. Ook burgers die de wapens hadden opgenomen tegen een vijandelijke mogendheid worden krijgsgevangene genoemd. Dan moet er overigens tijdens hun vijandelijke activiteiten nog gene sprake zijn geweest van bezetting. In dat geval is de burger namelijk geen krijgsgevangene maar een gevangen genomen verzetstrijder. Ook de bemanning van de koopvaardijvloot kunne als krijgsgevangenen worden behandeld wanneer ze niet een betere behandeling kunnen ontvangen. In het Engels worden krijgsgevangenen ook wel Prisoner of War genoemd. Dit wordt afgekort met POW.