Wat is een krijger of een strijder?

afbeelding van P Geertsma

Een krijger is een woord met een brede betekenis. Over het algemeen wordt met het woord krijger een gewapend mens bedoeld die ingezet kan worden om een gevecht aan te gaan met een tegenstander. Een krijger is een soort militair maar het kan ook een lid zijn van een stam. Wanneer een krijger deel uit maakt van een stam is hij of zij ook gewapend alleen dan met primitieve wapens. Krijgers kunnen zowel mannen als vrouwen zijn. Van het woord krijger bestaat namelijk geen vrouwelijke versie. Daarnaast hoeft een krijger niet te behoren tot een (lokale) overheid. Een krijger kan ook een beoefenaar zijn van een specifieke krijgskunst of tot een soort terrorist zijn. Militairen zijn in zekere zin ook krijgers. Ze maken deel uit van een krijgsmacht en vallen onder krijgstucht. Het woord ‘krijg’ wordt in dit verband gebruikt als strijd of oorlog. Strijder is daarom een woord dat ook veel lijkt op krijger. Een strijder is een even breed begrip. Een strijder kan ook zowel mannelijk als vrouwelijk zijn. Er wordt in plaats van een krijgsmacht ook wel over een strijdmacht gesproken. De wapens van strijders of krijgers zijn door de jaren heen sterk ontwikkeld.