Wat heeft Nederland te vertellen in de militaire wereld?

afbeelding van P Geertsma

Nederland is in vergelijking tot haar bondgenoten een vrij klein land. Ondanks dat heeft Nederland een goede krijgsmacht met moderne wapens. Omdat Nederland een beroepsleger heeft zijn de militairen bewust in dienst gekomen en hebben ze er bewust voor gekozen om soldaat te zijn. Dit is een groot verschil met een aantal jaren geleden toen er ook ongemotiveerde militairen waren die "voor hun nummer moesten opkomen".

Ondanks bovenstaande punten blijft Nederland nog steeds een klein land die welliswaar veel wil betekenen voor de wereld maar toch gebonden is aan beperkingen zoals geld en voldoende manschappen. Kan Nederland zich meten met haar 'grote broers'?

Met het JSF programma probeerde Nederland Amerika te ondersteunen. De bedoelingen van Nederland waren goed maar het lijkt er op dat Amerika Nederland een beetje als een mak lammetje gaat behandelen. Kan Nederland wel eens met 'de vuist op tafel' slaan en druk uitvoeren in internationale militaire samenwerkingsverbanden. Kortom: wat heeft Nederland te vertellen in de internationale militaire wereld?