Wat is Ballistiek en waarvoor dient het precies?

afbeelding van P Geertsma

Ballistiek is een woord dat je soms tegenkomt in de combinatie met een raket of projectiel. Vaak wordt het woord zomaar gebruikt en weet men vaak niet precies wat er mee wordt bedoeld. Omdat het voor mij ook een onbekend woord was besloot ik er meer informatie over op te zoeken.

Ballistiek is een technologie binnen de wetenschap. Deze technologie richt zich op de beweging en de effecten van bepaalde projectielen zoals raketten, bommen en kogels. Het doel van de Ballistiek is het ontwerpen en ontwikkelen van middelen waarmee projectielen op een zo goed mogelijke wijze kunnen worden gelanceerd of op andere wijze worden aangestuurd. Hiermee wil de Ballistiek het doel van de projectielen verbeteren zodat een optimaal resultaat met het projectiel kan worden geboekt.

Voor opdeling van ballistiek zijn verschillende indelingen bekend. Voor het gemak hanteren wij de onderstaande indeling die vrij bekend is.

Inwendige ballistiek: dit is de versnelling van het projectiel in een loop of vuurmond van een wapen. Het gaat hier om het proces van ontsteking tot het verlaten van het wapen.

Uitwendige ballistiek: dit is de beweging van het projectiel en de snelheid die het heeft ontwikkeld vanaf het verlaten van het wapen tot het raken van het beoogde doel. Het gaat hier onder andere om de luchtweerstand en eventuele omwentelingen die het projectiel maakt.

Overgangsballistiek: is een fase tussen inwendige en uitwendige ballistiek. Dit richt zich op een eventuele versnelling of vertraging die kan optreden door het verlaten van de loop door het projectiel.