Waarnemingsmissies van Nederlandse Defensie

afbeelding van P Geertsma

Een waarnemingsmissie is een soort militaire missie die in veel gevallen bestaat uit ongewapende militairen. Deze ongewapende militairen of waarnemers vertrekken naar een voormalig crisisgebied om daar vanuit waarnemingsposten of observatieposten toe te zien of de vredesakkoorden worden nageleefd en de partijen zich houden aan de overeengekomen wapenstilstand. De militairen die deelnemen aan een waarnemingsmissie nemen niet alleen waar of observeren ze moeten ook rapporteren. Doormiddel van de rapporten die door de waarnemende militairen worden geschreven kan inzichtelijk worden gemaakt hoe stabiel de situatie in het beoogde gebied is. Het is belangrijk dat waarnemers goed en snel communiceren met andere instanties. Zo kan er namelijk tijdig ingegrepen worden wanneer de situatie dreigt te escaleren.

Een waarnemer heeft meestal de rang van officier. Om een goed internationaal waarnemer te worden is ervaring in de praktijk zeer belangrijk. De meeste waarnemers hebben meerdere missies meegemaakt en gebruiken deze ervaring als een belangrijke informatiebron. Ondanks de ervaring moet er nog wel een speciale opleiding worden gevolgd om waarnemer te worden. Deze opleiding wordt gehouden op de school voor Vredesoperaties in Amersfoort. Hier leren de officieren hoe ze hun neutraliteit kunnen bewaren en hoe ze moeten anticiperen op dreiging en agressie. Samenwerken en communiceren zijn hierbij erg belangrijke aspecten evenals zelfbeheersing en inschattingsvermogen.