Waar komt het oorlog vandaan?

afbeelding van P Geertsma

Waar komt het woord oorlog vandaan? Het woord oorlog wordt in het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal vertaald met ‘strijd tussen twee volken’. Daarnaast wordt voor het woord oorlog ook het "verbreken van een overeenkomst" genoemd als beschrijving. Oorlog is afgeleid van het Oud- Noorse woord Ørlög. Dit woord betekent ‘noodlot’. In het Frans wordt oorlog vertaald met guerre dit zou zijn afgeleid van het Frankische woord ‘werra’ dat wordt vertaald met warrig of verwarring. Het Engelse woord ‘war’ is afgeleid van het Oud Engelse ‘wyrre’. Veel Romaanse landen maakten ook gebruik van de Germaanse termen voor oorlog. Hiervoor hebben ze gekozen om het Latijnse woord voor oorlog te vermijden. Het Latijnse woord voor oorlog is namelijk ‘bellum’. Het woord ‘bellum’ lijkt veel op ‘bello’ dat mooi betekend. Omdat oorlog het tegenovergestelde is van een mooie situatie wordt oorlog ook in Romaanse landen met ‘guerra’ aangeduid. Oorlog betekend dus ook daar verwarring als je het letterlijk zou vertalen.

Oorlog is een situatie van chaos. Verschillende landen of bevolkingsgroepen trekken actief met elkaar ten strijde. Bij oorlogen vallen vrijwel altijd slachtoffers. Ook bij de Koude Oorlog zijn slachtoffers gevallen, zij het in verhoudingsgewijs geringe mate. Naast Koude Oorlogen zijn er ook burgeroorlogen die vaak binnen de grenzen van een land of staat plaatsvinden tussen verschillende bevolkingsgroepen. In de loop van de geschiedenis heeft de wereld twee Wereldoorlogen meegemaakt die allebei plaatsvonden in de twintigste eeuw. Een oorlog bestaat uit verschillende veldslagen of zeeslagen. Met de komst van het vliegtuig werden er ook luchtgevechten geleverd zoals de bekende Battle of Britain. Tot en met de Eerste Wereldoorlog werden de meeste gevechten in een vrij statische positie geleverd. In de Tweede Wereldoorlog lieten de nazi’s doormiddel van de Blitzkrieg zien dat dynamische oorlogvoering tot snellere resultaten kan leiden.

Zo blijft oorlog voortdurend in ontwikkeling. De wapentechnologie zorgt er voor dat oorlog steeds geavanceerder kunnen worden gevoerd. Daarmee zijn oorlogen over het algemeen alleen maar destructiever geworden. Ten opzichte van oorlogen die voor de twintigste eeuw werden geleverd vallen er tegenwoordig steeds meer burgerslachtoffers. Met name terroristen die zich verschuilen tussen burgerbevolking zorgen voor veel slachtoffers. Kamikaze en zelfmoordaanslagen vormden vroeger en tegenwoordig nog steeds een belangrijke dreiging voor zowel militairen als burgers. In de toekomst zullen oorlogen waarschijnlijk blijven plaatsvinden. De geschiedenis staat vol van de ellende die oorlogen hebben meegebracht. Het lijkt er echter niet op dat de mensheid wat van de geschiedenis heeft geleerd.