Vuurwapens in overheidsfuncties in Nederland

afbeelding van P Geertsma

Vuurwapens zijn in Nederland voor particulieren vrijwel geheel verboden. Alleen bevoegde ambtenaren van de politie mogen vuurwapens dragen. Daarnaast zijn ook militairen en leden van de militaire politie onder bepaalde voorwaarden bevoegd om vuurwapens te dragen. Militairen en politieagenten krijgen niet zonder meer toestemming om vuurwapens te dragen. In de selectieprocedure die aan de opleiding vooraf gaat wordt al extra aandacht besteed aan de achtergrond van de kandidaat. Er wordt nagegaan of de persoon in kwestie geschikt kan worden geacht om in naam van de overheid te werken en of deze geschikt is om wapens te dragen.

Selectieprocedure voor overheidsfuncties
Wanneer de persoon succesvol door de selectieprocedure is gekomen krijgt deze te maken met een uitgebreide training. Ook vuurwapentrainingen maken deel uit van de training van militairen en agenten die solliciteren naar een functie waarbij het gebruik van vuurwapens van pas kan komen. Er zijn namelijk binnen de politie en binnen Defensie ook burgerfuncties en andere functies waarbij het gebruik en de beheersing van vuurwapens minder of in het geheel niet belangrijk is.

Schiettraining
Wanneer een deelnemer aan de schiettrainingen een succesvol resultaat heeft geboekt is deze bevoegd om vuurwapens te dragen en indien noodzakelijk ook te gebruiken onder strikte voorwaarden. Tijdens trainingen wordt extra aandacht besteed aan het gebruik van vuurwapens in specifieke situaties die zich kunnen voordoen in de praktijk. Ook veiligheidsaspecten komen ruim aan bod. Daarnaast moeten militairen en agenten die een vuurwapen bezitten deze op een speciale wijze onderhouden en opbergen.

Misbruik van vuurwapens
Misbruik en veronachtzaming van veiligheidsregels en de regels met betrekking tot het opbergen van de toevertrouwde vuurwapens heeft vaak grote gevolgen voor de militair of politieagent. Niet alleen kunnen de vuurwapens worden ingevorderd ook kunnen de nalatige of roekeloze militairen en agenten rekenen op een boete of zelfs gevangenisstraf.