Voorbereiding van Nederlandse militairen op militaire missie

afbeelding van P Geertsma

Nederlandse militairen worden door Defensie goed getraind voordat ze op uitzending gaan. Dat moet ook wel want een uitzending naar een crisisgebied is iets dat gepaard kan gaan met veel gevaren. Met name de militairen in gevechtsfuncties lopen veel risico’s om door vijanden te worden beschoten of om op andere manieren gedood of gewond te raken. Het voorbereiden op een missie gebeurt bij de Nederlandse Defensie onder andere door het gebied waar de uitzending plaats zal vinden nauwkeurig te onderzoeken. Hierbij worden onder andere het landschap en het klimaat bekeken. Daarnaast wordt ook de cultuur en de onderlinge stammen goed onder ogen genomen. Hieruit kan belangrijke informatie voortvloeien die van invloed is op de missie.

Ook de banden met de militaire bongenoten vormen een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op een vredesmissie of andere militaire missie naar een crisisgebied. Vrede en veiligheid kun je vaak niet alleen bewerkstelligen. Daarvoor heb je locale overheden en locale politie-eenheden en militaire eenheden nodig. Communicatie en wederzijds respect zijn hierbij van groot belang. Daarom wordt veel aandacht besteed aan tolken en andere middelen waardoor communicatie en begrip kunnen worden bevordert.

Het materiaal van de Nederlandse Defensie verkeert in perfecte staat. De Nederlandse overheid vind het heel belangrijk dat haar jonge mannen en vrouwen niet met waardeloos materiaal de strijd aan moeten binden met vijanden. Daarom krijgen ze vuurwapens, voertuigen, voedsel, kleding en onderkomens waarmee ze een prima voorbereiding hebben op een eventuele strijd.

In Suriname en in Noorwegen worden de Nederlandse militairen getraind om onder moeilijke weersomstandigheden gevechtstaken uit te oefenen. Door dit te doen kunnen militairen zich sneller aanpassen aan het leefklimaat en de temperatuur in verre streken waar doorgaans militaire missies worden uitgevoerd. Aanpassingsvermogen en flexibiliteit staan hierbij centraal.

De rol van de militair is overigens ook een bijzondere aangelegenheid. Militairen moeten volgens Defensie zowel als strijder optreden maar ook kunnen hulpverlenen wanneer dat moet. Daarnaast moeten ze ook een teamplayer zijn voor locale overheden en natuurlijk hun eigen kameraden.