Voorbereiden op een militaire missie bij Defensie

afbeelding van P Geertsma

De activiteiten van Defensie in het buitenland startten niet met een missie. Een missie is vaak het gevolg van uitvoerig onderzoek door verschillende waarnemers. Deze waarnemers oriënteren zich uitgebreid op de omgeving waar de missie plaats zou moeten vinden. De waarnemers kijken daarbij niet alleen naar de cultuur en de religie van de landen en de vijandelijke activiteiten die daar plaatsvinden. Ook het klimaat en de sociale structuur worden onderzocht. Het landschap is daarnaast ook van belang omdat het landschap bepalend kan zijn voor de uitrusting evenals het klimaat overigens.

Voordat de militaire missie van start gaat worden tevens al bepaalde samenwerkingsverbanden aangegaan. Dit kan zijn met NAVO-bondgenoten en VN- bondgenoten maar ook met locale overheden, verzetsgroepen of andere bewegingen. Dit voorwerk is van groot belang omdat hiermee de basis wordt gelegd van het slagen van de missie. Een missie wordt namelijk in samenwerking met verschillende partijen uitgevoerd.

Defensie investeert vervolgens in trainingen van haar personeel. De trainingen die worden gehouden kunnen specifiek gericht zijn op een bepaalde missie. Zo weten militairen een beetje wat hen te wachten staat en hoe ze zich daarop moeten anticiperen. Militairen worden ook specifiek getraind om zich te verplaatsen in een bepaald terrein wat overeenkomt met het terrein waar de missie zal worden uitgevoerd. Ook het klimaat wordt zo nauwkeurig mogelijk nagebootst. Desnoods gaan militairen op training in het buitenland waar het klimaat behoorlijk overeenstemt met het klimaat op de missie. Zo kunnen trainingen worden gehouden in Suriname en in Noorwegen om militairen te laten wennen aan extreme hitte en extreme kou. Militairen die goed getraind zijn op deze gebieden kunnen breder worden ingezet en passen zich sneller aan moeilijke weersomstandigheden aan. Ze weten hoe ze moeten anticiperen op bijvoorbeeld zandstormen e.d..

Militairen hebben een breed takenpakket op een missie. Ze moeten er eigenlijk altijd voor zorgen dat geweld wordt beperkt en niet geëscaleerd. Het maken van contact met de bevolking is erg belangrijk en communiceren is beter dan dreigen. Omdat militairen vaak op elkaar aangewezen zijn tijdens een missie is een teamgeest en teamwork erg belangrijk. Deze aspecten zijn al naar voren gekomen tijdens de diverse opleidingen en trainingen. Tijdens een missie is het teamwork echter van levensbelang. Je moet elkaar door en door kunnen vertrouwen en voor elkaar klaarstaan wanneer dat nodig is.