Vichy-Fransen en de Holocaust

afbeelding van P Geertsma

Een deel van Frankrijk collaboreerde met de Duitsers. Dit waren de zogenoemde Vichyfransen. De Vichy-Fransen stonden onder de Franse veldmaarschalk Pétain die in de Eerste Wereldoorlog nota bene nog tegen de Duitsers had gevochten. De Vichy-Fransen regeerden Frankrijk in de bezettingsperiode van 1940 tot 1944. Tijdens deze periode voerden ze de wil van de Duitse bezetter uit. Ook de vervolging van de Joden werd voor een belangrijk deel door de Vichy- Fransen ondersteund of geleid. Zo zouden de Vichy-Fransen hebben meegeholpen aan de deportatie van 76.000 Franse Joden. Van deze Joden overleefden slechts 2566 de Holocaust.