Het verschil tussen een verzetsbeweging of een terroristische groepering

afbeelding van P Geertsma

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een verzetsbeweging of een terroristische groepering? Deze vraag kan worden gesteld wanneer een land wordt bezet. In de Tweede Wereldoorlog noemde de Duitsers de weerstandbewegingen ook wel terroristen of partizanen waarmee ze hun agressie tegen deze groepen probeerden goed te praten. Martellen en executies werden vaak uitgevoerd zonder ook maar rekening te houden met het feit dat ze hier te maken hadden met mensen die een menswaardig leven verdienen. De tegenstanders van het Duitse nazi-regime vonden zichzelf echter vaderlandslievende burgers en verzetstrijders die met respect moesten worden behandeld. Het verschil in zienswijze tussen de bezetter en degene die bezet wordt is zeer tegenstrijdig. Hoe kunnen we tegenwoordig objectieve maatstaven hanteren in deze problematiek. De Amerikanen en andere Westerse landen proberen in de wereld hun invloed te vergroten. Dit zorgt soms voor openlijke gewapende conflicten waarbij landen ook daadwerkelijk worden bezet. Irak en Afghanistan zijn de afgelopen jaren door de Amerikanen en hun bondgenoten bezet. De Westerse VN strijdkrachten zien de leden van de Taliban en andere groepen als terroristen terwijl deze groepen zichzelf zien als verzetstrijders. Wie heeft nu gelijk.