Verplicht op uitzending bij Nederlandse Defensie

afbeelding van P Geertsma

Militairen in Nederland tekenen voor hun aanstelling een formulier waarin ze aangeven dat ze akkoord gaan met het deelnemen aan militaire missies wanneer dat van hen wordt verlangt. Nederlandse militairen zijn daardoor verplicht om deel te nemen aan een uitzending naar het buitenland wanneer dat nodig is. Een missie kan plaatsvinden als een humanitaire missie maar ook als een gevechtsmissie in een oorlogsgebied. In principe kunnen militairen niet weigeren om aan een missie deel te nemen wanneer dat aan hen wordt gevraagd. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan van de plicht om aan een missie deel te nemen worden afgeweken. Dit kan echter alleen wanneer er bijzondere redenen zijn die door Defensie gegrond worden geacht om een militair van een bepaalde missie uit te sluiten. Er wordt dan naar andere oplossingen gezocht. Het deelnemen aan missies hoort normaalgesproken gewoon bij de militaire functie.

Wanneer iemand wordt uitgesloten van een bepaalde missie houd dat niet in dat hij of zij de volgende keer weer wordt uitgesloten. De kans bestaat dat de militair bij de eerst volgende missie juist wel wordt ingezet. Wanneer je bij Defensie wilt solliciteren is het erg belangrijk dat je van te voren goed rekening houdt met het feit dat je kunt deelnemen aan een militaire missie. Deze missies dragen behoorlijke gevaren met zich mee. Er bestaat een kans om gewond te raken of zelfs gedood te worden. De Nederlandse Defensie doet er alles aan om deze risico’s zo veel mogelijk te vermijden. Dit doet Defensie onder andere door het verstrekken van goed materiaal en zo veilig mogelijke voertuigen. Daarnaast worden de Nederlandse militairen erg goed getraind voordat ze aan een missie deelnemen.