Verantwoordelijkheden van Nederlandse Defensie

afbeelding van P Geertsma

Defensie algemeen
Defensie is een unieke organisatie in Nederland. Defensie valt onder de Nederlandse overheid en heeft een belangrijk takenpakket. Naast het verdedigen van het Nederlandse grondgebied is Defensie onder andere ook verantwoordelijk voor de inzet ter bescherming van de internationale rechtsorde wanneer bondgenoten dat van de Nederlandse overheid verlangen. Ook voor rechtshandhaving en rampenbestrijding kan Defensie zowel in Nederland als daarbuiten worden ingezet evenals voor het verlengen van hup bij humanitaire hulpacties.

Defensie een brede organisatie
Het aantal functies binnen Defensie is erg divers. Naast gevechtsfuncties zijn er verschillende gevechtsondersteunende functies en burgerfuncties bij Defensie aanwezig. In totaal werken er ongeveer 70.000 medewerkers bij Defensie. Deze medewerkers vallen onder andere onder de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marine en de Koninklijke Marechaussee. Daarnaast zijn er nog verschillende andere instanties waar dit grote aantal personeelsleden is ondergebracht. Defensie is met 70.000 personeelsleden een grote werkgever in Nederland en dat zorgt voor belangrijke verantwoordelijkheden.

Militaire missies
Deze verantwoordelijkheid van Defensie zit niet alleen in de omvang van het personeelsbestand maar ook in de belangrijke taken die moeten worden uitgevoerd. De taken van Defensiepersoneel moeten vaak onder moeilijke omstandigheden worden volbracht. Gevaar kan daarbij vaak niet worden uitgesloten en er is vooral op missies in het buitenland sprake van een bepaalde dreiging van vijanden. Dit brengt voor de deelnemers van militaire missies een behoorlijk stuk stress en druk met zich mee. Af en toe vallen er gewonden en zelfs doden onder Nederlands Defensiepersoneel. Gelukkig gebeurd dit niet vaak maar geheel uitgesloten kan de mogelijkheid om gewond te raken tijdens een militaire missie nooit worden gedaan door Defensie. Het personeel wat de grootste kans op gevaar loopt wordt doorgaans ook het beste door Defensie opgeleid en getraind om met gevaar om te gaan. Hierin komt de verantwoordelijkheid van Defensie naar voren.

Het thuisfront van de militair
Het thuisfront is voor Defensiepersoneel belangrijk. Veel militairen willen niet dat hun familie, vrienden en bekenden zich onnodig zorgen maken. Defensie zorgt er daarom voor dat de mensen van het thuisfront goed worden ingelicht over de gezondheid van de militair die bij hen bekend is.

Nazorg na militaire missies
Defensie vindt ook de nazorg voor militairen die op een missie zijn geweest erg belangrijk. Naast de mogelijkheid om gewond te raken bestaat er ook een kans dat militairen in bepaalde situaties terechtkomen die ze moeilijk kunnen verwerken. De kans bestaat dat militairen psychische problemen krijgen door de dingen die ze zien en meemaken in een militaire missie. In oorlogssituaties zijn mensen anders dan men hier in het vrije Nederland gewend is. Het leren omgaan met geweld en stresssituaties kan maar beperkt worden aangeleerd tijdens trainingen. Daarnaast kunnen in de praktijk dingen voorkomen die men tijdens een training niet had geleerd en daardoor niet had verwacht. Wanneer militairen door missies een bepaald letsel oplopen, of dit nou psychisch of fysiek is, kunnen ze door Defensie in een nazorgtraject worden gebracht. Dit is niet verplicht maar kan op verzoek gebeuren. Tijdens dit traject kan de militair samen met andere militairen in gespreksgroepen trachten het leed te verwerken. Individuele begeleiding is ook mogelijk. Wanneer een militair lichamelijk gewond is geraakt zijn er reïntegratietrajecten en revalidatietrajecten mogelijk. Door deze mogelijkheden probeert Defensie haar personeel te ondersteunen.

Eigen verantwoordelijkheid
Defensie is een brede organisatie, zoals je uit bovenstaande tekst hebt kunnen begrijpen. Er bestaat veel uitdaging in verschillende functies. Daarnaast is de ervaring die je opdoet bij Defensie uniek. Voordat je voor een uitdagende baan bij Defensie kies is het echter wel van belang dat niet alleen Defensie verantwoordelijkheid draagt maar ook jij. Wanneer je bij Defensie werkt leer je namelijk met verschillende belangrijke informatiestukken omgaan en kun je daarnaast met wapens in aanraking komen in geval van een gevechtsfunctie.